Hello Zero

V EF Education First jsme hrdí na to, že naše jazykové, cestovní, kulturně výměnné a akademické programy mají pozitivní dopad na lidi po celém světě. Chceme, aby měl každý šanci poznat svět, ať už získáváním znalostí, učením se komunikovat v novém jazyce nebo sbližováním se napříč kulturami. Klimatické změny však ohrožují svět a nás všechny, kteří jej nazýváme domovem, a proto máme v úmyslu přispívat k zajištění udržitelnější budoucnosti pro budoucí generace.

Jsme proto nadšeni, že můžeme představit Hello Zero, naši vizi a závazek dobrovolně kompenzovat všechny naše globální uhlíkové emise. Prvním krokem v tomto ambiciózním programu je EF Forest Initiative, projekt, který má vytvářet a chránit lesy po celém světě. S Hello Zero máme dva cíle: Počínaje rokem 2021 být každý rok uhlíkově negativní a dokonce se stát historicky uhlíkově neutrální a odstranit veškerý uhlík, který jsme kdy vypustili, přímo či nepřímo v souvislosti s našimi programy, od založení EF v roce 1965.

Dosažení uhlíkové neutrality a negativity

Dosažení uhlíkové neutrality znamená vyvážení uhlíku vytvořeného činnostmi, jako je létání, řízení autobusů, provozování kancelářských prostor a ubytovávání studentů, a to odstraňováním uhlíku z atmosféry. Stát se uhlíkově negativním vyžaduje jít o krok dále a zahrnuje odstranění více oxidu uhličitého z atmosféry, než kolik je vyprodukováno. Oxid uhličitý a další skleníkové plyny přispívají ke globálnímu oteplování: jak se postupně hromadí v atmosféře, zachycují teplo a planeta se otepluje, což narušuje všechno od produkce potravin po dostupnost čisté vody.

„Naše vzdělávací programy inspirují zvědavost a otevírají lidem oči novým a odlišným perspektivám,“ řekl Dr. Edward Hult, výkonný ředitel EF North America. „V mnoha ohledech práce, kterou v EF každý den děláme, přímo přispívá k cílům udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. Zatímco vědci pracují na vývoji inovací, které zajistí čistší budoucnost, my, stejně jako všechny společnosti, můžeme a měli bychom přispět svou částí už dnes. Jsme hrdí na to, že patříme k prvním, nejsme-li přímo první, mezinárodním vzdělávacím organizacím, které přijaly tak ambiciózní uhlíkový závazek, a nemůžeme se dočkat, až se o náš pokrok podělíme s miliony učitelů, studentů, cestovatelů a zaměstnanců, kteří s námi každý rok pracují. Doufáme, že se k nám v našem závazku stát se uhlíkově neutrální připojí i ostatní, ať už v našem odvětví nebo mimo něj.

Výsadba stromů s Eden Reforestation Projects

Během prvního roku EF Forest Initiative vysadíme stromy pomocí Eden Reforestation Projects, neziskové organizace, která zapojuje místní komunity do výsadby, údržby a ochrany dříve odlesněných oblastí. Eden nám pomůže se spuštěním v Keni, na Madagaskaru a v Mosambiku, přičemž v každé zemi vybere jednu lokalitu, která se stane EF Forest a kterou budeme sponzorovat a financovat. Eden zasadí v roce 2021 naším jménem 3 miliony stromů a postupně zvýší úsilí tím, jak budeme přidávat další partnery a lokality.

Vybrali jsme Eden Reforestation Projects jako našeho prvního partnera EF Forest, a to kvůli jeho poslání obnovit zdravé lesy a zároveň vytvářet ekonomické příležitosti ve venkovských komunitách po celém světě. Eden poskytuje vesničanům práci za spravedlivou mzdu, najímá je a školí je, aby sázeli stromy, budovali infrastrukturu, která je podporuje, a také je chrání před nelegální těžbou dřeva, pytláctvím a dalšími hrozbami. Eden vysadil více než 485 milionů stromů a vytvořil více než 26 000 pracovních míst napříč komunitami na Haiti, v Hondurasu, v Indonésii, v Keni, na Madagaskaru, v Mosambiku, v Nepálu a v Nikaragui.

Dlouhodobý dopad na životní prostředí

EF Forests usiluje o dlouhodobý dopad na životní prostředí tím, že upřednostní původní druhy stromů, které dokážou odolat ekologickým stresorům, vykonávat řadu ekosystémových služeb (jako je regulace sedimentů a ochrana před bouřemi) a vysokou rychlostí vázat uhlík. Vezměte si například mangrovy; těmto odolným stromům se daří v bahnitých pobřežních oblastech, které jsou často těžce zasaženy bouřemi. Každý mangrove odstraní každoročně zhruba 12,3 kilogramů (27 liber) uhlíku a zhruba 308 kilogramů (680 liber) během své životaschopnosti.

„Jelikož může být cestování důležitou součástí poznávání světa, je nesmírně důležité najít udržitelná řešení, která kompenzují jeho dopad na životní prostředí,“ řekla Debra Crawford, ředitelka pro rozvoj v Eden Reforestation Projects. „Práce EF na znovuzalesňování pomůže snížit jeho uhlíkovou stopu a zároveň vzdělávat další generaci o úloze, kterou mohou hrát při podpoře životního prostředí a místních komunit.“

Kromě EF Forest Initiative se zaměřujeme na několik dalších oblastí, abychom dosáhli svého cíle Hello Zero, a to včetně přechodu na recyklované materiály při výrobě ikonických batohů EF; dalšího snižování plýtvání v našich kancelářích a školách; zlepšení provozu a dodavatelského řetězce za účelem snížení emisí uhlíku; a vzdělávacích programů a zkušeností zaměřených na udržitelnost. Zavedeme také digitální zdroje pro komunikaci o našich cílech a budeme pravidelně podávat zprávy o našem pokroku, jak postupně budeme dosahovat pokroků v otázce nulové uhlíkové stopy."

Závazky EF Responsible Travel

Náš závazek Hello Zero k uhlíkové neutralitě doplňuje naše závazky EF Responsible Travel, včetně našeho mezníkového závazku welfare zvířat a spolupráce s World Animal Protection. V roce 2018 se EF stala první mezinárodní vzdělávací společností, která vyvinula protokoly osvědčených postupů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat ve všech programech a vyhýbala se atrakcím, které tyto standardy nesplňují.

Cestování je účinný způsob, jak podpořit porozumění a respekt k lidem, kulturám a místům světa. Se spuštěním Hello Zero: a iniciativy EF Forest Initiative budeme my a celá naše globální komunita spolupracovat, abychom pomohli zajistit udržitelnější společnou budoucnost pro všechny.