Náš závazek chránit Vaše osobní údaje

EF Education First („EF“) se zavazuje chránit soukromí svých potenciálních i stávajících zákazníků. Zde uvedené zásady ochrany osobních údajů EF („Zásady ochrany osobních údajů“) se vztahují na veškeré námi zpracovávané osobní údaje (jak jsou definovány níže), včetně osobních údajů shromážděných nebo odeslaných prostřednictvím našich webových stránek, mobilních aplikací nebo prostřednictvím oficiálních stránek na sociálních médiích, případně prostřednictvím jiných online či offline kanálů, jak je popsáno níže (souhrnně „produkty EF“).

Pokud nám nemůžete či odmítnete poskytnout osobní údaje, o které Vás odůvodněně žádáme, je možné, že Vám nebudeme moci poskytnout požadované informace, zboží nebo služby.

Společnost EF, jež je správcem Vašich osobních údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, najdete zde. Záležet pak bude na tom, který z EF produkt(ů) Vás zaujal nebo o který produkt jste projevili zájem. Jako správce odpovídá EF za to, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány zcela v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a ochraně dat.

Osobní Údaje

Osobní údaje“ jsou definovány jako informace nebo části informací, pomocí kterých je možné identifikovat Vaši osobu. Můžeme shromažďovat, ukládat a dále používat informace o Vás:

 • jméno a kontaktní údaje (např. poštovní a e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • informace o účtu, uživatelké jméno (jméno uživatele, profilový obrázek nebo ID účtů na sociálních médiích atd.)
 • země pobytu nebo občanství
 • datum narození
 • pohlaví
 • technické informace (uživatelské jméno/přezdívka, IP adresa, informace o prohlížeči a zařízení, informace shromážděné prostřednictvím souborů cookies, pixel tags a dalších technologií, dále data protokolu serveru, data o využívání aplikací, údaje o Vaší poloze, vzhled stránky a navigace na webu)
 • předvolby (např. nákupní návyky, preferované vzdělávací kurzy)
 • název a adresa Vaší firmy nebo školy, jméno a email učitele, povolání, akademické pozadí, jazyková dovednost
 • Číslo kreditní nebo debitní karty, informace o platbě nebo detaily účtu
 • zdravotní stav (alergie nebo nemoc), požadavky na speciální stravu, kouření, očkování
 • Cestovní detailym kopie pasu, informace o vízech
 • informace o pojištění
 • Jména a kontaktní informace členů rodiny
 • Další informace, které poskytnete během telefonického nebo video hovoru nebo chatu, a nahrávky a/nebo přepisy těchto hovorů nebo chatů.
 • Další informace, které poskytnete během telefonického nebo video hovoru nebo chatu, a nahrávky a/nebo přepisy těchto hovorů nebo chatů.

Jak shromažďujeme osobní údaje?

Osobní údaje shromažďujeme různými způsoby:

 • Přímo od Vás: buď tak, že nám je sami přímo poskytnete, anebo jednáte způsobem, který nám tyto údaje poskytuje, například:
  • Offline: Osobní údaje od vás shromažďujeme offline, například když kontaktujete zákaznický servis, přihlásíte se k produktu nebo službě nebo nám poskytnete informace písemně nebo během telefonického či video hovoru.
  • Online: Vaše osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím produktů EF, například když se přihlásíte k odběru newsletteru nebo brožury, použijete našeho chatbota nebo se přihlásíte k odběru produktu či služby. Osobní údaje shromažďujeme také:
   • Prostřednictvím souborů cookies. Soubory cookies umožňují webovému serveru přenášet data do počítače nebo zařízení pro vedení záznamů a další účely. Pokud si nepřejete, aby o Vás byly informace takto shromažďovány, lze ve většině prohlížečů jednoduchým způsobem použití cookies odmítnout. Podrobnosti o tom, jaké cookies používáme a za jakým účelem, jsou uvedeny v našich zásadách používání cookies.
   • Prostřednictvím Vašeho používání mobilní aplikace. V případě, že si stáhnete a poté používáte jednu z našich mobilních aplikací, EF v rozsahu povoleném v aplikaci Vaším nastavením ochrany osobních údajů sleduje a shromažďuje data o využívání této mobilní aplikace (na základě čísla Vašeho zařízení např. datum a čas připojení z mobilní aplikace ve Vašem zařízení na naše servery, dále jaké informace a soubory byly do mobilní aplikace staženy apod.) stejně tak jako statistiky o nefunkčnosti a vadách, které uživatel zaznamenal.
   • Prostřednictvím Vašeho zařízení. V případě, že jste tuto funkci ve svém zařízení povolili, shromažďujeme data o geografické poloze zařízení, abychom Vám mohli poskytnout personalizované služby a obsah související s Vaší aktuální polohou. Bližší informace o takovýchto službách naleznete v části „Jak používáme osobní údaje?“
 • Od našich firemních poboček, obchodních partnerů, poskytovatelů asistenčních služeb nebo likvidátorů. Osobní údaje můžeme v souvislosti s Vaším kurzem/programem získávat i od dalších stran, například:
  • Od místních poboček EF v zemi, kde žijete, jež zde propagují prodej našich služeb, nabízejí služby zákazníkům a poskytují nám osobní údaje potřebné pro uzavření smlouvy s Vámi na základě Vaší objednávky; dále pak od školy v zemi Vašeho bydliště, která poskytuje některé z Vámi objednaných služeb, anebo od naší centrály ve Švýcarsku, která nese odpovědnost za plnění jakékoli smlouvy uzavřené s Vámi na základě nabídky EF.
  • Od obchodních partnerů, jako jsou obchodní zástupci propagující prodej našich služeb v zemi, kde žijete.
  • Od likvidátorů, kteří obdrží informace o Vašem nároku na pojistné plnění v případě pojistné události.
 • Z jiných zdrojů. Vaše osobní údaje můžeme získávat také z jiných zdrojů (např. veřejných databází), dále od co-marketingových partnerů (např. marketingových agentur či poskytovatelů softwaru a služeb pro automatizaci a analýzu digitálního marketingu), z platforem sociálních médií (např. Facebook, Instagram, Snapchat, Musically, LinkedIn, Twitter, YouTube a komunikační služby jako WhatsApp nebo Facebook Messenger), dále od lidí, s nimiž jste propojeni na platformách sociálních médií (např. jako jejich „přátelé“), a od dalších třetích stran. Pokud se například rozhodnete připojit svůj účet na sociálních médiích k účtu produktů EF, sdílíte tím s námi ty osobní údaje, které jste zadali do svého profilu (např. vaše e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa, datum narození, jméno a uživatelské jméno apod.). Ke sledování lidí na sociálních sítích využíváme rovněž soubory cookies – více najdete v našich zásadách používání cookies.
 • Pokud si prohlížíte naše webové stránky Ke sledování Vaší aktivity na našich webových stránkách můžeme prostřednictvím Vašeho prohlížeče také shromažďovat informace ohledně využívání našich služeb a zjistit například Vaši Media Access Control (MAC) adresu, typ počítače (Windows nebo Macintosh), rozlišení obrazovky, název a verzi operačního systému, výrobce zařízení a model, jazyk, dále typ a verzi internetového prohlížeče, poskytovatele služeb a název a verzi produktu EF, který využíváte. Kromě toho je automaticky identifikována a do protokolu našich serverů zaznamenána Vaše IP adresa, kdykoli navštívíte produkty EF, a to spolu s časem Vaší návštěvy a informací, které konkrétní stránky jste navštívili. Tyto údaje, společně s dalšími osobními údaji, které jste odeslali, se však ukládají a používají pouze v případě, že jste k tomu udělili svůj souhlas. Další informace o získávání Vaší IP adresy a shromažďování jiných údajů o prohlížení naleznete v našich zásadách používání cookies.

Jak využíváme osobní údaje?

Můžeme využít naše osobní data pro následující účely:

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány společností EF za účelem dokončení Vaší rezervace, poskytnutí produktů a služeb, které jste si objednali (včetně cestovního pojištění), dále pro poskytování zákaznického servisu, administrativních služeb či provádění jiných nezbytných úkonů nutných pro realizaci smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, nebo jak je blíže popsáno v těchto Zásadách.
 • Osobní údaje můžeme také využívat:
  • Pro statistické účely, správa systému, zálohování, pro výpočet míry využívání a pomoc při diagnostice serverových problémů s EF produkty, pro rozvoj podnikání a také k zajištění správného fungování produktů EF.
  • Abyste mohli kontaktovat ostatní uživatele (či jimi být kontaktováni) prostřednictvím EF produktů v míře, kterou dané produkty umožňují.
  • K zajištění zákaznické podpory nebo k zasílání dalších informací a to prostřednictvím různých kanálů jako je SMS, messenger, dále služby jako whatsapp, Facebook Messenger, chat robot a nebo email
  • Abyste se mohli aktivně účastnit internetových diskuzí, profilových stránek a blogů a využívat další služby, které Vám umožňují zveřejňovat různé informace a materiály.
  • kde je relevantní vytvořit, vykonat nebo bránit právní nároky
  • detekovat, vyšetřovat nebo předcházet incidentům v oblasti bezpečnosti informací, podvodům, zkreslení údajů, bezpečnostním incidentům nebo zločinu;
  • Splnění platných právních a regulačních požadavků a požadavků na dodržování předpisů, mimo jiné včetně sankčních zákonů.
  • A dále – pokud jste k tomu dali svůj souhlas:
   • Ke zlepšování nabídky EF – EF analyzuje způsoby využívání, efektivitu svých propagačních kampaní a na základě Vašich dřívějších aktivit souvisejících s produkty EF následně upravuje obsah těchto produktů a vylepšuje uživatelskou zkušenost s nimi (např. podle toho, jaký produkt EF jste v minulosti vyhledávali nebo si prohlíželi na našich webových stránkách, Vám může být předložena nabídka produktů EF pro určitý konkrétní jazyk, délku kurzu nebo v určité cenové relaci).
   • K poskytnutí personalizovaných služeb a obsahu podle toho, kde se právě nachází Vaše zařízení (např. pokud Vaše zařízení ukazuje, že si právě prohlížíte stránky v zemi, kde žijete, budete přesměrováni na web místní pobočky EF ve Vašem jazyce nebo Vám může být nabídnut kontakt na geograficky nejbližší pobočku EF, kde lze získat další informace).
   • K propagaci našich produktů a služeb (včetně speciálních propagačních akcí) souvisejících s Vašimi zájmy, např. prostřednictvím e-mailových marketingových řešení, jako je software Salesforce Marketing Cloud pro správu elektronických mailing listů, který plánuje a upravuje texty e-mailů na základě toho, co si příjemce přečetl, na co kliknul nebo co někomu přeposlal nebo prostřednictvím jiných kanálů, jako jsou SMS, další služby pro rychlé zasílání zpráv nebo chatovací roboti, telefonní hovory s operátorem (tzv. telemarketing) nebo klasická pošta. Veškerá taková komunikace bude obsahovat jasný odkaz pro odhlášení nebo nabídne jinou funkci odhlášení.
   • Pro přenos a komunikace společnostem třetích stran nebo jiným společnostem EF pro jejich marketingové účely, včetně aktivit přímého marketingu a telemarketingu.
   • Můžeme nabídnout možnost platit za produkty EF prostřednictvím platebních metod, včetně, nikoli však výhradně, Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm (“Klarna”). Abychom vám mohli nabídnout platební metody Klarna, musíme vaše osobní údaje sdílet se společností Klarna ve formě kontaktníchinformací a detailů objednávky, aby mohla společnost Klarna posoudit, zda splňujete podmínky pro jejich platební metody, a přizpůsobit vám tyto platební metody. Vaše zaslané osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Klarna.

Jak sdílíme osobní údaje?

Vaše osobní údaje sdílíme, jak je popsáno níže a v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a jak to dovolují platné zákony:

 • Firemní pobočky
 • Mezi naše firemní pobočky patří například místní pobočka EF, která podporuje prodej našich služeb a nabízí zákaznický servis ve vaší zemi, nebo škola ve vaší cílové destinaci, která poskytuje některé ze služeb, které jste si objednali, nebo společnosti EF které poskytují interní servisní funkce, jako jsou IT, právní nebo jiné sdílené služby. Pokud jsme získali váš souhlas, můžeme vaše osobní údaje sdílet také s našimi přidruženými společnostmi EF pro jejich vlastní marketingové účely. Seznam těchto přidružených společností lze nalézt zde stejně jako International Care Ltd, Selnaustrasse 30, 8001 Zürich.

 • Poskytovatelé služeb třetích stran
 • Osobní údaje sdílíme s třetími stranami v souvislosti s poskytováním služeb a provozem našeho podniku. Osobní údaje můžeme například sdílet s poskytovateli IT systémů za účelem správy vztahů se zákazníky, zpracování kreditních karet nebo jiných platebních řešení, plánování výuky nebo ukládání výsledků výuky; nebo s poskytovateli softwaru a služeb pro automatizaci a analýzu digitálního marketingu; s reklamními platformami, abychom vám mohli zobrazovat reklamu přizpůsobenou vašim zájmům; s dalšími třetími stranami za účelem poskytování služeb zákaznického servisu, obchodní analýzy, prevence podvodů a dodržování předpisů a s agenturami pro zpracování víz. Pokud v produktech EF nabízíme využití chatbota prostřednictvím nejnovější technologie umělé inteligence, otázky, které chatbotovi položíte, budou přeneseny a dočasně uloženy poskytovatelem technologie umělé inteligence, ale nebudou použity k trénování nebo zlepšování jeho modelů umělé inteligence. Nebudou přenášeny žádné osobní údaje, pokud ve svých otázkách neuvedete osobní údaje, Více informací si můžete přečíst zde: https://openai.com/policies/api-data-usage-policies. Konverzace v chatu a osobní údaje uvedené v určených polích chatu budou společností EF uloženy v našem systému pro správu vztahů se zákazníky za účelem marketingu nebo zákaznického servisu.

 • Cestovní dodavatelé
 • Osobní údaje sdílíme s dodavateli spjatými s cestováním, včetně hotelů, leteckých společností, poskytovatelů autobusových nebo vlakových služeb, jakožto i s vedoucími kurzů, vedoucími aktivit nebo jinými dodavateli v souvislosti se správou našich programů; nebo s cestovní pojišťovnou, která vám cestovní pojištění připraví. Vezměte prosím na vědomí, že poskytovatelé cestovních služeb vás mohou kontaktovat, aby získali další informace, pokud a jak je to nutné pro usnadnění vaší rezervace nebo pro jiné poskytování cestovních nebo souvisejících služeb.

 • Obchodní partneři
 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet s obchodními partnery. To se může stát například tehdy, když propagujeme program nebo nabízíme službu nebo produkt ve spojení s obchodním partnerem třetí strany nebo když využíváme místní obchodní zástupce k propagaci našich služeb v zemi vašeho bydliště. Ve většině případů bude program nebo nabídka obsahovat jméno obchodního partnera třetí strany, ať už samotného nebo s naším, nebo budete s upozorněním přesměrováni na webovou stránku daného podniku.

 • Ostatní třetí strany
 • Pokud se přihlásíte k produktu/službě EF pomocí jednotného přihlášení prostřednictvím aplikace nebo platformy třetí strany, budete s touto platformou sociálních médií sdílet určité informace, jako je skutečnost, že jste nás navštívili nebo s námi komunikovali.

 • Firemní transakce
 • V případě, že je naše firma přímo nebo nepřímo prodána nebo propojena s jiným podnikem, mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny našim poradcům, potenciálnímu kupci a případným poradcům kupujícího a mohou být převedeny k novým vlastníkům podniku.

 • Zákonná práva a povinnosti
 • Sdílíme také osobní údaje, které považujeme za nezbytné sdílet: a) v souladu s platnými právními předpisy; (b) k dodržování právních postupů; (c) v případě, že si tyto údaje vyžádají veřejné či státní orgány, včetně veřejných a státních orgánů mimo zemi Vašeho pobytu; (d) k prosazení dodržování smluvních pravidel a podmínek nebo prosazení plnění dle smlouvy; (e) k ochraně našich činností nebo činností kterékoli z našich poboček; (f) k ochraně práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku EF (a/nebo našich poboček), Vás nebo jiných osob; a (g) abychom mohli uplatnit dostupné opravné prostředky nebo omezili případné škody.

Mezinárodní přenos dat

EF má obchodní aktivity v několika různých zemích a vaše osobní údaje mohou být sdíleny s přidruženými společnostmi EF nebo jinými příjemci, jak je popsáno výše, kteří potřebují takové údaje obdržet za účelem poskytování služeb, o které jste požádali, nebo podle těchto zásad. . Takoví příjemci se mohou nacházet mimo vaši zemi, včetně zemí mimo EHP/Švýcarsko, které nezajišťují stejnou úroveň ochrany jako země Vašeho bydliště. Pokud Evropská komise rozhodne, že země zajišťuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů, bude EF používat smlouvy založené na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů pro mezinárodní přenosy osobních údajů k zajištění souladu s platnými zákony. Máte právo nás požádat o kopii standardních ustanovení o ochraně údajů (kontaktováním nás, jak je uvedeno v části Kontaktujte nás níže).

Na čem zakládáme své právo shromažďovat a používat osobní údaje?

Právní základy pro naše principy zpracování jsme zdokumentovali v příloze 1.

V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu (například když souhlasíte s tím, že můžeme nastavit jiné soubory cookie než ty, které jsou nezbytně nutné). V rozsahu, v jakém používáme citlivé osobní údaje, vycházíme z vašeho výslovného souhlasu. Citlivými údaji mohou být například informace o zdraví, etnickém původu nebo náboženském přesvědčení – více čtěte v části „Citlivé údaje“. Pokud zpracováváme údaje na základě souhlasu, je váš souhlas kdykoli odvolatelný.

Zpracování některých vašich osobních údajů je nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby na základě smlouvy, kterou s námi uzavřete. Bez těchto informací bychom vám nemohli poskytovat určité služby.

Při jiných příležitostech zpracováváme vaše údaje, když nám to ukládá zákon (například když jsme povinni zpracovávat údaje podle soudního příkazu nebo jakéhokoli platného zákona).

Vaše osobní údaje také zpracováváme, pokud je to v našem oprávněném zájmu nebo v oprávněném zájmu třetí strany, za předpokladu, že vaše práva na ochranu údajů nepřeváží nad těmito zájmy. Může se jednat o prodej produktů nebo služeb podobných těm, které jste již zakoupili od stejné právnické osoby. Tam, kde se nespoléháme na souhlas, zákonné požadavky nebo smluvní nutnost, zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů, jak je popsáno v těchto Zásadách.

Bezpečnost

Používáme vhodná organizační, technická a administrativní opatření, abychom zajistili, že osobní údaje nám svěřené budou vždy přesné a aktuální, a abychom je ochránili před neoprávněným či protiprávním zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Odhlášení Odběru

Pokud se rozhodnete, že od nás již nechcete dostávat marketingovou komunikaci, můžete kdykoli použít funkci zrušení odběru v dané marketingové komunikaci nebo nám prosím dejte vědět prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části „Kontaktujte nás“. Ve své žádosti prosím uveďte, že od nás již nechcete tuto marketingovou komunikaci dostávat.

Vezměte prosím na vědomí, že ke změně nemusí dojít s okamžitou platností. Budeme se nicméně snažit vyhovět Vaší žádosti v nejkratším možném čase.

Webové Stránky Třetích Stran

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nezabývají soukromím, informacemi ani jinou činností třetích stran (a EF za ně nenese žádnou zodpovědnost), a to včetně třetích stran, jež provozují webové stránky, na které je v produktu EF uveden odkaz. Takovýto odkaz neznamená, že EF či její pobočky souhlasí s obsahem těchto stránek.

Dále Vám můžeme poskytnout přístup k funkcím třetích stran, díky kterým budete moci sdílet své aktivity související s produkty EF na svých účtech sociálních médií, jako jsou například Facebook či LinkedIn. Vezměte však prosím na vědomí, že na veškeré informace, které prostřednictvím této funkce poskytnete, se vztahují zásady ochrany osobních údajů třetích stran, nikoli tyto Zásady ochrany osobních údajů. EF nemá nad tímto žádnou kontrolu a nemůže nést zodpovědnost za žádnou třetí stranu používající informace poskytované prostřednictvím této funkce.

Jak Dlouho Osobní Údaje Uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro účel, za kterým byly shromážděny, nebo v souladu s lhůtami stanovenými zákonem a tržní praxí – není-li nutná delší retenční doba pro splnění zákonné povinnosti nebo pro zřízení, založení, realizaci či obhajobu právních nároků, anebo pokud nebyla stanovena konkrétní lhůta, do které je možné informace uchovávat.

Dokud svůj souhlas neodvoláte, budeme uchovávat určité části Vašich osobních údajů, které jsou nezbytné pro marketingové účely, v žádném případě však ne déle než 10 let od posledního poskytnutí služby/dodání produktu Vaší osobě.

Jste-li Mladší 16 Let

Pokud je Vám méně než 16 let, měli byste tento text posoudit společně s rodičem nebo svým zákonným zástupcem, abyste se ujistili, že mu oba rozumíte. EF není povinna ověřovat Váš věk, někdy však přesto ještě provádíme jeho kontrolu. Jestliže zjistíme, že jste mladší 16 let a že jsme o Vás shromáždili informace bez souhlasu Vašeho rodiče či zákonného zástupce, tyto informace co nejdříve smažeme a Vy nebudete dále moci produkty EF využívat.

Citlivé Údaje

Obecně vzato se nesnažíme shromažďovat citlivé osobní údaje (údaje související s rasovým nebo etnickým původem, politickými názory, náboženskými nebo filozofickými přesvědčeními, zdravotním stavem, trestním rejstříkem nebo členstvím v odborových organizacích). V určitých situacích to však může být nutné (např. pro poskytnutí objednaných služeb či produktů nebo v souvislosti s Vaším pojištěním). V takovém případě si vyžádáme Váš výslovný souhlas s tímto zpracováním a zajistíme, že s těmito údaji bude nakládáno bezpečně.

Aktualizace Těchto Zásad Ochrany Osobních Údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit. Vaše práva zde popsaná však zásadním způsobem nezměníme, aniž bychom Vás o tom informovali. Na této stránce budeme zveřejňovat změny týkající se Zásad ochrany osobních údajů a velmi zřetelně Vás na tyto změny upozorníme dříve, než vstoupí v platnost. Také Vás požádáme o předchozí souhlas s jakoukoliv změnou v případě, že to bude vyžadovat zákon.

Vaše Práva

Respektujeme vaše práva na přístup a kontrolu vašich informací a budeme reagovat na žádosti v souladu s platnou legislativou na ochranu soukromí a údajů. Můžeme vás požádat o ověření vaší identity a poskytnutí dalších podrobností, které nám pomohou odpovědět na váš požadavek.

V závislosti na právním základu na zpracování, o který se opíráme, máte právo:

 1. požadovat přístup k vašim Osobním údajům;
 2. požadovat, abychom opravili nebo doplnili Osobní údaje, které jsou nepřesné nebo neúplné;
 3. požadovat, abychom vymazali vaše osobní údaje, což provedeme tam, kde to vyžadují platné právní předpisy na ochranu soukromí a údajů;
 4. za určitých okolností omezit zpracování vašich osobních údajů;
 5. požadovat, abychom vám poskytli kopie vašich osobních údajů ve strojově čitelném formátu nebo je zaslali přes různé služby;
 6. vznést námitku proti určitým typům zpracování, včetně případů, kdy vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a pro účely přímého marketingu; a
 7. kde jsme vás požádali o souhlas se zpracováním vašich údajů, tento souhlas odvolat.

Tato práva jsou v některých situacích omezena platnými právními předpisy na ochranu soukromí a údajů – například když můžeme prokázat, že máme zákonnou povinnost nebo máme jiné legitimní důvody zpracovávat vaše údaje.

Chcete-li tato práva uplatnit, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Doufáme, že dokážeme uspokojit vaše případné dotazy ohledně způsobu, jakým zpracováváme vaše údaje. Pokud však máte nevyřešené obavy, máte také právo stěžovat si u orgánů pro ochranu údajů.

Kontaktujte Nás

V případě, že byste chtěli mít k dispozici kopii údajů, které o vás EF uchovává, kopii standardních doložek o ochraně údajů nebo byste chtěli uplatnit svá práva, kontaktujte nás prosím na jedné z našich poboček - nebo klikněte zde.

Zde Zde můžete také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) společnosti EF.

S případnou stížností na způsob zacházení s Vašimi osobními údaji se můžete obrátit na dozorčí orgán v zemi, ve které žijete. Pokud máte bydliště v některé ze zemí EU a chcete se obrátit na příslušný dozorový úřad, jeho seznam naleznete na adrese: www.edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

Příloha 1

Druh a účel zpracování Zákonné podklady pro zpracování
Dokončení vaší rezervace, poskytnutí produktů a služeb, které jste si objednali (včetně krytí cestovního pojištění), pro zákaznický servis, administrativní služby. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste součástí, nebo pro provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.
Pro statistické účely, údržbu systému, zálohování, výpočet úrovní využití a pomoc při diagnostice serverových problémů s produkty EF, pro obchodní rozvoj a také pro zajištění správného fungování produktů EF. Oprávněný zájem na správě a zlepšování produktů EF ve prospěch uživatelů.
Abychom vám umožnili kontaktovat a být kontaktováni jinými uživateli prostřednictvím produktů EF Zpracovnání je nezbytné pro plnění smlouvy
Poskytování zákaznických služeb nebo odesílání informací souvisejících se službami prostřednictvím různých kanálů, jako jsou SMS, messengerové služby jako WhatsApp, Facebook Messenger, chatovací roboti nebo e-mail. Zpracovnání je nezbytné pro plnění smlouvy
Ke získání, výkonu nebo obhajobě právních nároků
 • Zákonná povinnost
 • Oprávněný zájem na podání a obhajobě právních nároků na ochranu podniku.
 • Detekovat, vyšetřovat nebo předcházet incidentům v oblasti bezpečnosti informací a/nebo hlásit podvody, zkreslování nebo trestný čin
 • Zákonná povinnost
 • Oprávněný zájem na odhalování, vyšetřování nebo prevenci incidentů v oblasti bezpečnosti informací, zkreslování údajů a trestných činů za účelem ochrany (a) uživatelů produktů EF a (b) našich ředitelů, zaměstnanců a konzultantů.
 • Aby byly splněny platné právní požadavky na dodržování norem
 • Zákonná povinnost
 • Oprávněný zájem na zajištění souladu s platnými zákony a předpisy.
 • Analyzovat a zlepšovat naše nabídky identifikací identifikace současných trendů, stanovením efektivity našich propagačních kampaní a přizpůsobením zkušeností a obsahu EF produktů na základě vašich minulých aktivit v EF produktech. Souhlas
  Abychom vám mohli poskytovat personalizované služby a obsah založený na poloze pomocí fyzické polohy vašeho zařízení. Souhlas
  K propagaci našich produktů a služeb, včetně speciálních akcí na základě vašich zájmů
 • Souhlas
 • Oprávněný zájem o přímý marketing produktů nebo služeb podobných těm, které jste již zakoupili od stejné právnické osoby v omezeném časovém období
 • Pro přenos a komunikaci společnostem třetích stran nebo našim přidruženým společnostem pro jejich marketingové účely, včetně aktivit přímého marketingu a telemarketingu. Souhlas
  Pro přenos a komunikaci se společnostmi třetích stran za účelem nabídky platebních řešení, zprostředkování zahraniční cesty nebo IT služeb
 • Plnění smlouvy
 • Oprávněný zájem provozovat obchodní společnost, která využívá služeb příslušných poskytovatelů služeb třetích stran