Náš závazek chránit Vaše osobní údaje

EF Education First („EF“) se zavazuje chránit soukromí svých potenciálních i stávajících zákazníků. Zde uvedené zásady ochrany osobních údajů EF („Zásady ochrany osobních údajů“) se vztahují na veškeré námi zpracovávané osobní údaje (jak jsou definovány níže), včetně osobních údajů shromážděných nebo odeslaných prostřednictvím našich webových stránek, mobilních aplikací nebo prostřednictvím oficiálních stránek na sociálních médiích, případně prostřednictvím jiných online či offline kanálů, jak je popsáno níže (souhrnně „produkty EF“).

Pokud nám nemůžete či odmítnete poskytnout osobní údaje, o které Vás odůvodněně žádáme, je možné, že Vám nebudeme moci poskytnout požadované informace, zboží nebo služby.

Společnost EF, jež je správcem Vašich osobních údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, najdete zde. Záležet pak bude na tom, který z EF produkt(ů) Vás zaujal nebo o který produkt jste projevili zájem. Jako správce odpovídá EF za to, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány zcela v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a ochraně dat.

Osobní Údaje

Osobní údaje“ jsou definovány jako informace nebo části informací, pomocí kterých je možné identifikovat Vaši osobu, například:

 • jméno a kontaktní údaje (např. poštovní a e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • informace o účtu (jméno uživatele, profilový obrázek nebo ID účtů na sociálních médiích atd.)
 • země trvalého pobytu
 • datum narození
 • technické informace (uživatelské jméno/přezdívka, IP adresa, informace o prohlížeči a zařízení, informace shromážděné prostřednictvím souborů cookies, pixel tags a dalších technologií, dále data protokolu serveru, data o využívání aplikací, údaje o Vaší poloze aj.)
 • předvolby (např. nákupní návyky, preferované vzdělávací kurzy)
 • název a adresa Vaší firmy nebo školy
 • číslo kreditní či debetní karty
 • zdravotní stav (alergie, nemoci apod.)

Jak shromažďujeme osobní údaje?

Osobní údaje shromažďujeme různými způsoby:

 • Přímo od Vás: buď tak, že nám je sami přímo poskytnete, anebo jednáte způsobem, který nám tyto údaje poskytuje, například:
  • Offline: shromažďujeme od Vás osobní údaje offline, například když kontaktujete zákaznickou podporu, přihlásíte se k odebírání určitého produktu či služby anebo nám poskytnete určité informace písemně.
  • Online: Vaše osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím produktů EF, například když se přihlásíte k odebírání bulletinu či brožury, případně k odebírání určitého produktu či služby. Osobní údaje shromažďujeme také:
   • Prostřednictvím souborů cookies. Soubory cookies umožňují webovému serveru přenášet data do počítače nebo zařízení pro vedení záznamů a další účely. Pokud si nepřejete, aby o Vás byly informace takto shromažďovány, lze ve většině prohlížečů jednoduchým způsobem použití cookies odmítnout. Podrobnosti o tom, jaké cookies používáme a za jakým účelem, jsou uvedeny v našich zásadách používání cookies.
   • Prostřednictvím Vašeho používání mobilní aplikace. V případě, že si stáhnete a poté používáte jednu z našich mobilních aplikací, EF v rozsahu povoleném v aplikaci Vaším nastavením ochrany osobních údajů sleduje a shromažďuje data o využívání této mobilní aplikace (na základě čísla Vašeho zařízení např. datum a čas připojení z mobilní aplikace ve Vašem zařízení na naše servery, dále jaké informace a soubory byly do mobilní aplikace staženy apod.).
   • Prostřednictvím Vašeho zařízení. V případě, že jste tuto funkci ve svém zařízení povolili, shromažďujeme data o geografické poloze zařízení, abychom Vám mohli poskytnout personalizované služby a obsah související s Vaší aktuální polohou. Bližší informace o takovýchto službách naleznete v části „Jak používáme osobní údaje?“
 • Od našich firemních poboček, obchodních partnerů, poskytovatelů asistenčních služeb nebo likvidátorů. Osobní údaje můžeme v souvislosti s Vaším kurzem/programem získávat i od dalších stran, například:
  • Od místních poboček EF v zemi, kde žijete, jež zde propagují prodej našich služeb, nabízejí služby zákazníkům a poskytují nám osobní údaje potřebné pro uzavření smlouvy s Vámi na základě Vaší objednávky; dále pak od školy v zemi Vašeho bydliště, která poskytuje některé z Vámi objednaných služeb, anebo od naší centrály ve Švýcarsku, která nese odpovědnost za plnění jakékoli smlouvy uzavřené s Vámi na základě nabídky EF.
  • Od obchodních partnerů, jako jsou obchodní zástupci propagující prodej našich služeb v zemi, kde žijete.
  • Od likvidátorů, kteří obdrží informace o Vašem nároku na pojistné plnění v případě pojistné události.
 • Z jiných zdrojů. Vaše osobní údaje můžeme získávat také z jiných zdrojů (např. veřejných databází), dále od co-marketingových partnerů (např. marketingových agentur či poskytovatelů softwaru a služeb pro automatizaci a analýzu digitálního marketingu), z platforem sociálních médií (např. Facebook, Instagram, Snapchat, Musically, LinkedIn, Twitter, YouTube a komunikační služby jako WhatsApp nebo Facebook Messenger), dále od lidí, s nimiž jste propojeni na platformách sociálních médií (např. jako jejich „přátelé“), a od dalších třetích stran. Pokud se například rozhodnete připojit svůj účet na sociálních médiích k účtu produktů EF, sdílíte tím s námi ty osobní údaje, které jste zadali do svého profilu (např. vaše e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa, datum narození, jméno a uživatelské jméno apod.). Ke sledování lidí na sociálních sítích využíváme rovněž soubory cookies – více najdete v našich zásadách používání cookies.
 • Pokud si prohlížíte naše webové stránky Ke sledování Vaší aktivity na našich webových stránkách můžeme prostřednictvím Vašeho prohlížeče také shromažďovat informace ohledně využívání našich služeb a zjistit například Vaši Media Access Control (MAC) adresu, typ počítače (Windows nebo Macintosh), rozlišení obrazovky, název a verzi operačního systému, výrobce zařízení a model, jazyk, dále typ a verzi internetového prohlížeče, poskytovatele služeb a název a verzi produktu EF, který využíváte. Kromě toho je automaticky identifikována a do protokolu našich serverů zaznamenána Vaše IP adresa, kdykoli navštívíte produkty EF, a to spolu s časem Vaší návštěvy a informací, které konkrétní stránky jste navštívili. Tyto údaje, společně s dalšími osobními údaji, které jste odeslali, se však ukládají a používají pouze v případě, že jste k tomu udělili svůj souhlas. Další informace o získávání Vaší IP adresy a shromažďování jiných údajů o prohlížení naleznete v našich zásadách používání cookies.

Jak využíváme osobní údaje?

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány společností EF za účelem dokončení Vaší rezervace, poskytnutí produktů a služeb, které jste si objednali (včetně cestovního pojištění), dále pro poskytování zákaznického servisu, administrativních služeb či provádění jiných nezbytných úkonů nutných pro realizaci smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, nebo jak je blíže popsáno v těchto Zásadách.
 • Osobní údaje můžeme také využívat:
  • Pro statistické účely, pro výpočet míry využívání a pomoc při diagnostice serverových problémů s EF produkty a také k zajištění správného fungování produktů EF.
  • Abyste mohli kontaktovat ostatní uživatele (či jimi být kontaktováni) prostřednictvím EF produktů v míře, kterou dané produkty umožňují.
  • Abyste se mohli aktivně účastnit internetových diskuzí, profilových stránek a blogů a využívat další služby, které Vám umožňují zveřejňovat různé informace a materiály.
  • A dále – pokud jste k tomu dali svůj souhlas:
   • Ke zlepšování nabídky EF – EF analyzuje způsoby využívání, efektivitu svých propagačních kampaní a na základě Vašich dřívějších aktivit souvisejících s produkty EF následně upravuje obsah těchto produktů a vylepšuje uživatelskou zkušenost s nimi (např. podle toho, jaký produkt EF jste v minulosti vyhledávali nebo si prohlíželi na našich webových stránkách, Vám může být předložena nabídka produktů EF pro určitý konkrétní jazyk, délku kurzu nebo v určité cenové relaci).
   • K poskytnutí personalizovaných služeb a obsahu podle toho, kde se právě nachází Vaše zařízení (např. pokud Vaše zařízení ukazuje, že si právě prohlížíte stránky v zemi, kde žijete, budete přesměrováni na web místní pobočky EF ve Vašem jazyce nebo Vám může být nabídnut kontakt na geograficky nejbližší pobočku EF, kde lze získat další informace).
   • K propagaci našich produktů a služeb (včetně speciálních propagačních akcí) souvisejících s Vašimi zájmy, např. prostřednictvím e-mailových marketingových řešení, jako je software Salesforce Marketing Cloud pro správu elektronických mailing listů, který plánuje a upravuje texty e-mailů na základě toho, co si příjemce přečetl, na co kliknul nebo co někomu přeposlal. Veškerá takováto e-mailová komunikace bude obsahovat zřetelný odkaz na zrušení odběru.

Jak sdílíme osobní údaje?

 • Vaše osobní údaje sdílíme s našimi firemními pobočkami, obchodními partnery a poskytovateli služeb jak v rámci regionu EHP a Švýcarsko, tak i mimo něj:
  • Firemní pobočkou je myšlena např. pobočka EF, která propaguje prodej našich služeb a nabízí služby zákazníkům v zemi Vašeho bydliště, nebo škola v zemi Vašeho studijního pobytu, poskytující některé ze služeb, jež jste si objednali, může to však být také jedna z hlavních dceřiných společností EF nabízející jiný EF program.
  • Obchodními partnery jsou myšleni např. místní obchodní zástupci, kteří podporují prodej našich služeb v zemi Vašeho bydliště, dále dopravci nebo poskytovatelé ubytování v zemi Vašeho studijního pobytu, a také vedoucí kurzů, aktivit a další osoby mající na starost některý z našich programů, může to však být např. i cestovní pojišťovna, která pro Vás připravuje cestovní pojištění.
  • Poskytovatelé služeb: např. poskytovatelé IT systémů (určených pro řízení vztahů se zákazníky nebo řízení plateb, pro plánování vyučování nebo ukládání výsledků učení apod.) nebo poskytovatelé softwaru a služeb pro automatizaci a analýzu digitálního marketingu.
 • Pro přenos Vašich osobních údajů mimo EHP a Švýcarsko jsme zavedli potřebná bezpečnostní opatření, včetně standardních doložek o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí, které jsou k dispozici na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915 a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.
 • Sdílíme také osobní údaje, které považujeme za nezbytné sdílet: a) v souladu s platnými právními předpisy; (b) k dodržování právních postupů; (c) v případě, že si tyto údaje vyžádají veřejné či státní orgány, včetně veřejných a státních orgánů mimo zemi Vašeho pobytu; (d) k prosazení dodržování smluvních pravidel a podmínek nebo prosazení plnění dle smlouvy; (e) k ochraně našich činností nebo činností kterékoli z našich poboček; (f) k ochraně práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku EF (a/nebo našich poboček), Vás nebo jiných osob; a (g) abychom mohli uplatnit dostupné opravné prostředky nebo omezili případné škody.

Na čem zakládáme své právo shromažďovat a používat osobní údaje?

Vaše osobní údaje potřebujeme shromažďovat proto, abychom Vám mohli poskytovat služby či produkty, které jste si od nás objednali, a dále v situacích, kdy máme (jako poskytovatel služeb) oprávněný zájem Vaše osobní údaje využívat, např. abychom Vám mohli nabízet produkty či služby podobné těm, které jste si již od určité právnické osoby zakoupili.

Citlivé osobní údaje používáme pouze do té míry, v jaké jste nám k tomu poskytli svůj výslovný souhlas. Citlivými údaji jsou zde myšleny např. informace o zdraví, etnickém původu nebo náboženských přesvědčeních (více viz „Citlivé údaje“).

Používání Vašich osobních údajů k zasílání nabídek nad rámec toho, co je považováno za součást našeho oprávněného zájmu (např. marketing produktů a služeb poskytovaných pobočkou EF), vychází výhradně z Vašeho výslovného souhlasu.

Bezpečnost

Používáme vhodná organizační, technická a administrativní opatření, abychom zajistili, že osobní údaje nám svěřené budou vždy přesné a aktuální, a abychom je ochránili před neoprávněným či protiprávním zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Odhlášení Odběru

Pokud se rozhodnete, že od nás již nechcete dostávat marketingovou komunikaci, můžete kdykoli použít funkci zrušení odběru v dané marketingové komunikaci nebo nám prosím dejte vědět prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části „Kontaktujte nás“. Ve své žádosti prosím uveďte, že od nás již nechcete tuto marketingovou komunikaci dostávat.

Vezměte prosím na vědomí, že ke změně nemusí dojít s okamžitou platností. Budeme se nicméně snažit vyhovět Vaší žádosti v nejkratším možném čase.

Webové Stránky Třetích Stran

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nezabývají soukromím, informacemi ani jinou činností třetích stran (a EF za ně nenese žádnou zodpovědnost), a to včetně třetích stran, jež provozují webové stránky, na které je v produktu EF uveden odkaz. Takovýto odkaz neznamená, že EF či její pobočky souhlasí s obsahem těchto stránek.

Dále Vám můžeme poskytnout přístup k funkcím třetích stran, díky kterým budete moci sdílet své aktivity související s produkty EF na svých účtech sociálních médií, jako jsou například Facebook či LinkedIn. Vezměte však prosím na vědomí, že na veškeré informace, které prostřednictvím této funkce poskytnete, se vztahují zásady ochrany osobních údajů třetích stran, nikoli tyto Zásady ochrany osobních údajů. EF nemá nad tímto žádnou kontrolu a nemůže nést zodpovědnost za žádnou třetí stranu používající informace poskytované prostřednictvím této funkce.

Jak Dlouho Osobní Údaje Uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro účel, za kterým byly shromážděny, nebo v souladu s lhůtami stanovenými zákonem a tržní praxí – není-li nutná delší retenční doba pro splnění zákonné povinnosti nebo pro zřízení, založení, realizaci či obhajobu právních nároků, anebo pokud nebyla stanovena konkrétní lhůta, do které je možné informace uchovávat.

Dokud svůj souhlas neodvoláte, budeme uchovávat určité části Vašich osobních údajů, které jsou nezbytné pro marketingové účely, v žádném případě však ne déle než 10 let od posledního poskytnutí služby/dodání produktu Vaší osobě.

Jste-li Mladší 16 Let

Pokud je Vám méně než 16 let, měli byste tento text posoudit společně s rodičem nebo svým zákonným zástupcem, abyste se ujistili, že mu oba rozumíte. EF není povinna ověřovat Váš věk, někdy však přesto ještě provádíme jeho kontrolu. Jestliže zjistíme, že jste mladší 16 let a že jsme o Vás shromáždili informace bez souhlasu Vašeho rodiče či zákonného zástupce, tyto informace co nejdříve smažeme a Vy nebudete dále moci produkty EF využívat.

Citlivé Údaje

Obecně vzato se nesnažíme shromažďovat citlivé osobní údaje (údaje související s rasovým nebo etnickým původem, politickými názory, náboženskými nebo filozofickými přesvědčeními, zdravotním stavem, trestním rejstříkem nebo členstvím v odborových organizacích). V určitých situacích to však může být nutné (např. pro poskytnutí objednaných služeb či produktů nebo v souvislosti s Vaším pojištěním). V takovém případě si vyžádáme Váš výslovný souhlas s tímto zpracováním a zajistíme, že s těmito údaji bude nakládáno bezpečně.

Aktualizace Těchto Zásad Ochrany Osobních Údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit. Vaše práva zde popsaná však zásadním způsobem nezměníme, aniž bychom Vás o tom informovali. Na této stránce budeme zveřejňovat změny týkající se Zásad ochrany osobních údajů a velmi zřetelně Vás na tyto změny upozorníme dříve, než vstoupí v platnost. Také Vás požádáme o předchozí souhlas s jakoukoliv změnou v případě, že to bude vyžadovat zákon.

Vaše Práva

Máte právo se na nás jednou za kalendářní rok obrátit a zdarma zjistit, které údaje o Vás EF používá. Dále máte právo získat své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a máte právo je převést na jiného správce údajů. Rovněž jste oprávněni svůj souhlas kdykoli odvolat, případně nesouhlasit s tím, že Vaše osobní údaje používáme pro účely přímého marketingu, a můžete kdykoli požádat o omezení jejich používání nebo o jejich vymazání. Upozorňujeme však, že omezení či vymazání může znamenat, že Vám nebudeme schopni poskytnout informace, služby nebo produkty tak, jak jste požadovali. Na základě Vašeho požadavku jsme také povinni opravit Vaše osobní údaje, které jsou nesprávné, neúplné nebo zavádějící.

Kontaktujte Nás

V případě, že byste chtěli mít k dispozici kopii údajů, které o vás EF uchovává, kopii standardních doložek o ochraně údajů nebo byste chtěli uplatnit svá práva, kontaktujte nás prosím na jedné z našich poboček - nebo klikněte zde.

S případnou stížností na způsob zacházení s Vašimi osobními údaji se můžete obrátit na dozorčí orgán v zemi, ve které žijete.