Výzkumy v EF

Jako světový lídr v oblasti mezinárodního vzdělávání dláždíme nové cesty pro učení – za použití technologií, vzdělání a designu.

Technologie

Nejsme ohledně technologií dogmatičtí. Ačkoliv jsou důležitou součástí toho, co děláme, používáme je především k podpoře našich cílů. Proto neustále nahlížíme do budoucnosti, abychom viděli, jak nám mohou pomoci transformovat vzdělání.

Vzdělání

Výzkumná síť EF zajišťuje badatelům z University of Cambridge, Harvard University, Peking University a University of São Paulo přístup k bohatým zdrojům dat z jazykového vzdělávání a výuky, umožňuje jim pomocí testování lépe pochopit osvojování jazyka a mohou díky ní sdílet výsledky v oboru.

Design

S logem od Paula Randa a s kancelářským nábytkem od Vitra by mělo být každému designérovi na první pohled jasné, že se EF o design stará velmi pečlivě.

Ale u nás design od grafiky přesahuje k zážitkům. Abychom skutečně vytvořili služby měnící svět, musíme být nejlepší ve vizuálním, interaktivním a zkušenostním designu – v tomto magickém průsečíku všeho, co děláme.


01/02

EF EdTech

Naše týmy softwarových inženýrů, designérů, lingvistů a filmových tvůrců, kteří sídlí v Šanghaji, Londýně a Bostonu, se snaží přeměnit tradiční pojetí učení.

V současné době slouží EF milionům studentů, ale zítrejším cílem jsou stovky milionů.

Původně inspirovaná společným výzkumným projektem EF a Applu o jazykovém vzdělávání, naší misí už více než deset let bylo využití technologií k vytvoření výrazně lepšího způsobu, jak se naučit jazyk.

Pracujeme v čele technologií a vytváříme průkopnickou práci v rozpoznávání řeči, virtuální spolupráci a adaptivním učení. Najímáme ty nejlepší a nejchytřejší, abychom si udrželi náskok.

Co děláme

EF EdTech jsou globální výzkumnou a vývojovou jednotkou EF Education First. Vytvářejí nejmodernější systémy učení, které používají miliony lidí po celém světě.

  • Výukové systémy pro dospělé

  • Výukové systémy pro děti a teenagery

  • Výukové systémy pro společnosti a vlády

  • Výukové systémy pro školy a učitele

  • Testovací služby

Nejnovější projekty z EF EdTech

EF EPI

EF English profiency Index (EF EPI) je světově největší žebříček zemí ve způsobilosti v angličtině u dospělých.

Navštívit stránku

EF SET

EF SET je první bezplatný online standardizovaný test angličtiny na světě. Za méně než 50 minut se uživatelé seznámí s podrobnou analýzou jejich dovedností ve čtení a poslechu.

Výsledky jsou vypočteny okamžitě a nesdílíme je s nikým jiným než s uživatelem.

Více informací
02/02

Výzkumná síť EF

Výzkumná síť EF se skládá ze špičkových univerzit, které pracují s EF, s cílem zásadně zlepšit způsob, jakým se studenti učí jazyky.

Síť pokrývá širokou škálu oborů – od lingvistiky, pedagogiky, vzdělávací technologie a jazykového hodnocení po kulturní ponoření.

Společně jsme se zavázali k výzkumu a inovaci, které budou utvářet budoucnost jazykového vzdělávání, špičkového učení a mezikulturního porozumění.

Díky Ústavu teoretické a aplikované lingvistiky na University of Cambridge vyvíjejí vědci EF-Cambridge otevřenou databázi jazyka a také zkoumají vliv prvního jazyka na osvojování jazyka druhého.

Více informací

Ve spolupráci s Harvardskou univerzitou, EF zkoumá vývoj psaní druhého jazyka a akademické jazykové znalosti s cílem posílit vzdělávání, učení a hodnocení.

Více informací

Ve spolupráci s Peking University School of Foreign Language zkoumá EF efektivní techniky výuky angličtiny pro miliony čínských studentů a testuje inovační jazykové hodnocení s univerzitními a středoškolskými studenty.

K některým z nejnovějších výzkumných projektů ve spolupráci s University of São Paulo patří zkoumání překladů a zpracování velkých objemů dat, abychom lépe porozuměli jazykovému vzdělávání, a analýza zákonitostí vzniku chyb u brazilských studentů angličtiny.

Více informací

EF a Tokijská univerzita se spojili ve výzkumném programu studie fungování mozku při studiu druhého jazyka.

Více informací