Poslední místa ve všech destinacích! Klikněte sem a rezervujte si své.
EF Intenzivní kurz
EF Intenzivní kurz

EF Intenzivní kurz

Učte se co nejrychleji a získejte znalosti potřebné pro akademické či profesní účely
32 Lekcí/týden
(1 lekce/40 minut)
16 všeobecných jazykových lekcí
4 projektové lekce
10 lekcí volitelných předmětů
2 přednášky
 • Úroveň:
  Začátečník – pokročilý
 • Začátek kurzu:
  Každé pondělí, během celého roku
 • Délka:
  2 až 52 týdnů
 • Online kurz před odjezdem:
  Od zápisu
 • Online následný kurz:
  6 měsíců pro všechny intenzivní kurzy

Charakteristika:
Dosáhněte během pobytu v zahraničí maximálního pokroku. Kurz je doporučen zejména seriózním zájemcům o jazyk, kteří se potřebují jazyk naučit, co nejrychleji je to možné, a to z akademických či profesních důvodů.

Náš kurz s pečlivě propracovanou strukturou, skládající se z 32 dopoledních a odpoledních lekcí týdně (celkový čas výuky je 21 hodin a 20 minut), Vám zaručuje, že se v minimálním časovém horizontu naučíte sebejistě mluvit i psát. Všobecné jazykové lekce jsou zaměřené na budování gramatiky a slovní zásoby, zatímco projektové lekce zlepšují prostřednictvím praktické práce přizpůsobené Vašim zájmům Vaše výzkumné a komunikační dovednosti.

Náš intenzivní kurz nabízí nepřeberné množství speciálně zaměřených zájmových hodin (SPINů), díky nimž během studia v zahraničí dosáhnete svých cílů. Vyučují se jak ve třídě, tak online a můžete si zvolit ze SPINů zaměřených na jazykové dovednosti, profesionální rozvoj, přípravu na zkoušky a na univerzitu či SPINy zaměřené na kulturu a umění.

Proč je EF Intenzivní kurz mezi studenty nejoblíbenější?
Protože při něm maximalizujete svůj jazykový pokrok a zároveň získáte drahocenný čas k procvičování jazyka s ostatními studenty. Tato interakce Vám umožní komunikovat přirozeným způsobem, Vy se tak budete učit rychleji, a navíc Vám pomůže s formováním celoživotních přátelství.

Na kolik týdnů by se měl student EF Intenzivního kurzu zapsat?
Studenti, kteří chtějí dosáhnout pokročilé jazykové úrovně, se zapisují minimálně na 4–6 týdnů. Vezměte v potaz, že pokrok na intenzivním kurzu je vyšší o 25–50 %. Šestitýdenní kurz umožní naprosté většině studentů postup o jednu celou jazykovou úroveň a mnoho studentů si zvolí intenzivní kurz na 3 a více měsíců pro dosažení co nejvyšší možné plynulosti v jazyce.

EF Learning Guarantee
EF záruka pokroku
Každých šest týdnů* postoupíte o jednu úroveň kurzu, když budete navštěvovat všechny své kurzy a dokončíte každý úkol, můžete se pohybovat rychleji v závislosti na Vašem přístupu. Naše metoda Vám zaručí maximální pokrok – jinak budete studovat zdarma, dokud to neuděláte. *To se může lišit pro jiné jazyky než angličtina