Posuny slovesných časů u nepřímé řeči

U nepřímé řeči se obvykle slovesný čas posouvá o jeden dozadu oproti řeči přímé:
She said, "I am tired." = She said that she was tired.

Přímá řeč Ekvivalent v nepřímé řeči
Přítomný čas prostý Minulý čas prostý
"I always drink coffee", she said She said that she always drank coffee.
Přítomný čas průběhový Minulý čas průběhový
"I am reading a book", he explained. He explained that he was reading a book
Minulý čas prostý Předminulý čas prostý
"Bill arrived on Saturday", he said. He said that Bill had arrived on Saturday.
Předpřítomný čas prostý Předminulý čas prostý
"I have been to Spain", he told me. He told me that he had been to Spain.
Předminulý čas prostý Předminulý čas prostý
"I had just turned out the light," he explained. He explained that he had just turned out the light.
Předpřítomný čas průběhový Předminulý čas průběhový
They complained, "We have been waiting for hours". They complained that they had been waiting for hours.
Minulý čas průběhový Předminulý čas průběhový
"We were living in Paris", they told me. They told me that they had been living in Paris.
Budoucí čas prostý Přítomný kondicionál
"I will be in Geneva on Monday", he said. He said that he would be in Geneva on Monday.
Budoucí čas průběhový Průběhový kondicionál
She said, "I'll be using the car next Friday". She said that she would be using the car next Friday.

K posunu slovesného času nedochází, je-li sloveso uvozující nepřímou řeč v přítomném čase nebo původní tvrzení vyjadřuje nějakou stále platnou pravdu, například:

  • He says he has missed the train but he'll catch the next one.
  • We explained that it is very difficult to find our house.

 

Tato způsobová slovesa se v nepřímé řeči nemění: might, could, would, should, ought to:

  • We explained, "It could be difficult to find our house." = We explained that it could be difficult to find our house.
  • She said, "I might bring a friend to the party." = She said that she might bring a friend to the party.