Trpný rod

Používání trpného rodu

Pomocí trpného rodu (pasiva) zdůrazňujeme osobu či věc, která zažívá nějaký děj, spíše než to, kdo/co je vykonavatelem děje. Podmětem se tedy stává osoba/věc, které jsou v dané situaci nejdůležitější.

Příklady
 • The passive voice is used frequently (= zajímá nás trpný rod, nikoli kdo jej používá).
 • The house was built in 1654 (= zajímá nás dům, nikoli jeho stavitel).
 • The road is being repaired (= zajímá nás silnice, nikoli lidé provádějící opravy).

Trpný rod se používá také v případech, kdy vykonavatele děje neznáme či jej zmínit nechceme.

Příklady
 • I noticed that a window had been left open.
 • Every year thousands of people are killed on our roads.
 • All the cookies have been eaten.
 • My car has been stolen!

Trpný rod nachází často své uplatnění ve formálních textech. Při používání činného rodu je však text srozumitelnější a lépe se čte.

Trpný rod Činný rod
A great deal of meaning is conveyed by a few well-chosen words. A few well-chosen words convey a great deal of meaning.
Our planet is wrapped in a mass of gases. A mass of gases wrap around our planet.
Waste materials are disposed of in a variety of ways. The city disposes of waste materials in a variety of ways.

Chceme-li spolu s trpným rodem vyjádřit, kdo nebo co je vykonavatelem děje, použijeme předložku by. Pokud však vykonavatele známe a zajímá nás, je vždy lepší použít ve větě sloveso v rodě činném.

Trpný rod Činný rod
"A Hard Day's Night" was written by the Beatles. The Beatles wrote "A Hard Day's Night".
The movie ET was directed by Spielberg. Spielberg directed the movie ET.
This house was built by my father. My father built this house.

Více o trpném rodě a jeho ekvivalentech v rodě činném pro všechny typy anglických časů se dočtete zde.

Tvoření trpného rodu

Tvar trpného rodu se v angličtině skládá ze dvou částí:

příslušného tvaru slovesa 'to be' + minulého příčestí

Kladný tvar Záporný tvar Kladná otázka Záporná otázka
The house was built in 1899. The house wasn't built in 1899. Was the house built in 1899? Wasn't the house built in 1899?
These houses were built in 1899. These houses weren't built in 1899. Were these houses built in 1899? Weren't these houses built in 1899?
Trpný rod slovesa "To clean"
Podmět + to be (v různých časech) + minulé příčestí + zbývající část věty
Přítomný prostý čas
The house is cleaned every day.
Přítomný průběhový čas
The house is being cleaned at the moment.
Minulý prostý čas
The house was cleaned yesterday.
Minulý průběhový čas
The house was being cleaned last week.
Předpřítomný čas
The house has been cleaned since you left.
Předminulý čas
The house had been cleaned before they arrived.
Budoucí prostý čas
The house will be cleaned next week.
Budoucí průběhový čas
The house will be being cleaned tomorrow.
Přítomný kondicionál
The house would be cleaned if they had visitors.
Minulý kondicionál
The house would have been cleaned if it had been dirty.
Infinitiv
The house must be cleaned before we arrive.
Trpný infinitiv

Trpný infinitiv se používá po způsobových slovesech a dalších slovesech, po nichž obvykle následuje infinitiv.

Příklady
 • You have to be tested on your English grammar.
 • John might be promoted next year.
 • She wants to be invited to the party.
 • I expect to be surprised on my birthday.
 • You may be disappointed.
Trpný rod a gerundium

Gerundium se i v trpném rodě používá po předložkách a slovesech, která se obvykle pojí s gerundiem.

Příklady
 • I remember being taught to drive.
 • The children are excited about being taken to the zoo.
 • The children are excited to be taken to the zoo.
 • Most film stars hate being interviewed.
 • Most film stars hate to be interviewed.
 • Poodles like to be pampered.
 • Poodles like being pampered.
Používání "to be born"

"To be born" je trpný tvar a nejčastěji se používá v minulém čase. V některých případech však může být vhodnější použít přítomný či budoucí čas.

Příklady
 • I was born in 1976.
 • Where were you born?
 • Around 100 babies are born in this hospital every week.
 • We don't know on exactly which day the baby will be born.

Někdy se v trpném rodě používá místo slovesa to be sloves to get či to have. Viz další způsoby tvoření trpného rodu.