GO Blog | EF Blog Czech Republic
Novinky z oblasti cestování, studia jazyků a kultury od EF Education First
MenuKatalog zdarma

10 opravdu těžkých anglických slov

10 opravdu těžkých anglických slov

Angličtina je někdy vážně pruda a o některá obzvlášť zrádná slova občas zaškobrtnou i rodilí mluvčí. U jednoho slůvka je těžké pochopit, co znamená, jiné se už tak dlouho používá nesprávně, že jeho původní význam už dnes nikdo nezná. A také výslovnost může být pěkný oříšek. Tento článek je pokračováním textu o matoucích anglických slovech a přináší vám desítku dalších výrazů, která patří v angličtině mezi ty nejtěžší.

1. Literally

Jestli se znáte s nějakým jazykovým puristou, mějte se na pozoru. O špatném používání tohoto slova je známo, že lidem zvedá krevní tlak. „Literally“ znamená „doslova“ neboli „to, co říkám, jsem si nevymyslel, to se vážně stalo, přesně tak, jak to říkám“. Proto oblíbený způsob používání tohoto slova ve větách jako „I literally died laughing“ nebo „He was so embarrassed his cheeks literally burned up“ není správný. (Zajímavé je, že toto nesprávné použití je už dnes natolik rozšířené, že jej slovník Oxford English Dictionary zahrnul do definice „literally“ jako neformální způsob, jak něco zdůraznit. Hlavně to ale neříkejte ochráncům správné gramatiky!)

2. Ironic

Tohle slovo je matoucí téměř pro všechny mluvčí angličtiny – včetně těch rodilých. (Vážně – na správné používání slovo „irony“ by se dal sestavit celý kurz!) „Irony“ bývá často chápána jako shoda okolností nebo zvláštní vývoj událostí, to ovšem zdaleka nevystihuje význam slova v celé jeho šíři. (Jak ukazuje slavná píseň Ironic od Alanis Morissette – obsahující deset chabých příkladů ironie – shody okolností a nešťastné náhody rozhodně nestačí.) I když se jedná o pojem skutečně mnohovrstevnatý, v nejjednodušší podobě je to používání slov k vyjádření opaku jejich doslovného významu. Na rozdíl od sarkasmu (fungujícího na stejném principu) však ironie nechce ublížit. Moment! Ale máme přece také dramatickou ironii, situační ironii, ironii historie a mnoho dalších! To snad ne! Co si se vším tím zmatkem tedy počít? Jednou z možností je… to prostě neřešit. Popravdě – ironie není nepostradatelnou ingrediencí běžného dne a nikdo si o vás nebude myslet nic špatného, když to slovo nebudete používat vůbec!

3. Irregardless (místo Regardless)

Možná jste už někoho slyšeli, jak myslí „regardless“, ale říká „irregardless“. „Regardless“ znamená „bez ohledu na“ či „navzdory něčemu“ (he maxed out his credit card regardless of the consequences), což je naprosto v pořádku. „Irregardless“ však rozhodně není jeho synonymem, i když by se to mohlo zdát. Obsahuje totiž dva negativní prvky (předpona ir- znamená „ne“ a přípona -less má význam „bez“), proto značí „ne bez ohledu na“ – což je ale pravý opak toho, co jím lidé často chtějí říct. Z toho by jednoho vážně rozbolela hlava! Proto si zapamatujte, že i když výraz „irregardless“ ve slovníku najdeme, je tu označen jako nestandardní. Jinými slovy – technicky vzato sice existuje, ale kdo chce mít dobrou angličtinu, neměl by jej používat jen tak.

4. Whom

Kdo by řekl, že takové jednoduché slovíčko může být tak matoucí! V angličtině se „who“ používá k označení podmětu věty, zatímco „whom“ se vztahuje k předmětu. Jak ale poznat, který z těch dvou výrazu potřebujete právě teď? Zkuste si na svou otázku odpovědět pomocí „him“ či „he“. Zní-li odpověď „him“, i v otázce musí být „whom“. (Obě slova končí na „-m“). Například: „Who/whom are you going to Brazil with?“ Odpověděli byste „with him“ nebo „with he“? Určitě him – proto je také správné použít whom!

5. Colonel

Výslovnost tohoto slova je pro spoustu studentů opravdový oříšek. Když se na něj podíváte, řeknete si, že se vyslovuje ko-lo-nel. Kdo by vám mohl takový závěr vyčítat? Ale tak jednoduché to není: ve skutečnosti je správná výslovnost kernel (jako v „corn kernel“!) Ptáte se, jak mohl někdo takové slovo začít psát jako „colonel“? No, to je stará historie… Slovo „colonel“ pochází z francouzštiny, která si jej vypůjčila z italštiny a poté v něm změnila písmenko (coronel). Pak si to slovo přivlastnila angličtina a nakonec se jak Francouzi, tak Angličané vrátili k původnímu vypůjčenému způsobu zápisu (ovšem Angličané mu dali docela novou výslovnost). Uff! To je teda něco!

6. Nonplussed

Jste z našeho krátkého výletu jazykovou historií trochu zmatení? Nedivíme se vám. Došli jsme k pátému slovu z naší desítky a i u něj je viníkem předpona, která se sem nenápadně propašovala. Protože „non-“ znamená „ne“, někteří lidé chybně používají „nonplussed“ ve významu „nepřekvapený“ či „lhostejný“. Ve skutečnosti však tímto slovem říkáme, že je někdo „zmatený“ nebo že „neví, co si má myslet“. Oba významy tohoto slova se bohužel vyskytují velmi často, alespoň v psané angličtině, bývá proto těžké pochopit, který z nich měl pisatel vlastně na mysli.

7. Disinterested

Představte si, že jste někde u soudu. Jakého soudce byste chtěli mít? Nestranného (disinterested), či lhostejného (uninterested)? Doufám, že jste si vybrali toho prvního! Lhostejný soudce by vám během líčení zíval a hrál si s telefonem, kdežto nestranný soudce by velmi pravděpodobně vyslechl všechny zúčastněné strany a snažil se k celé věci přistupovat objektivně. Proto pamatujte, že: je-li někdo nestranný (disinterested), znamená to, že je nezaujatý a nestaví se ani na jednu stranu. Člověk k něčemu lhostejný (uninterested) se naopak o danou věc vůbec nezajímá.

8. Enormity

Tak tohle je vážně kousek! Zdá se to tak jednoduché: „Enormity“ zní skoro jako „enormous“, takže to určitě budou synonyma… Chyba lávky! „Enormity“ znamená „zvěrstvo“, tedy zlo na úrovni středověké mučírny či nemilosrdného krutovládce. Spojení „the enormity of the situation…“, které se používá až neskutečně často, je proto nesprávné. (Ledaže byste doopravdy mluvili o něčích ohavných činech, což doufáme, že nemluvíte.)

9. Lieutenant

Další matoucí vojenský termín! V tomto případě jde o rozdíly ve výslovnosti na obou stranách Velké louže, tedy v Británii a ve Spojených státech. Britové říkají leftenant, zatímco v Americe uslyšíte lútenant. Pravopis je ovšem pro obě výslovnosti stejný – prostě aby to nebyla taková nuda, chápete, ne? A aby toho nebylo málo, americkou výslovnost dnes uslyšíte i v dalších anglicky mluvících zemích…

10. Unabashed

Co dělá tahle předpona u neznámého slova abash? Abash sice existuje (znamená „ztrapnit“ či „zmást“), po staletí se ale příliš nepoužívalo. Na rozdíl od jeho běžné negativní formy unabashed, která znamená „necítící se trapně“. Takže až si budete příště procvičovat angličtinu, určitě mluvte s nadšením a rozhodně se nestyďte (speak with unabashed enthusiasm)!

Zvládněte angličtinu s námiZjistěte více
Získávejte novinky ze světa cestování, jazyků a kultury v rámci GO newsletteruOdebírat

Objevujte svět a studujte jazyk v zahraničí

Více informací