GO Blog | EF Blog Czech Republic
Novinky z oblasti cestování, studia jazyků a kultury od EF Education First
MenuKatalog zdarma

7 tipů, jak si zlepšit psanou angličtinu

7 tipů, jak si zlepšit psanou angličtinu

Jak si v cizí zemi koupit jízdenku na autobus, domluvit se u lékaře, umět si najít byt nebo prostě jen otevřít pusu a s někým se normálně bavit – většina studentů se už nemůže dočkat, až budou konečně mluvit anglicky. Vždyť přece právě kvůli mluvené komunikaci se cizí jazyk učíme především.

Neměli bychom však zapomínat, že nesmírně důležitá součást komunikace je také ta psaná – a to dokonce i ve věku Snapchatu a Instagramu. Abychom vám s tím trochu pomohli, dali jsme dohromady sedm tipů, s jejichž pomocí můžete svou psanou angličtinu velmi snadno zlepšit.

1. Čtěte, čtěte, čtěte

Připadá vám, že zažíváte déjà vu? Určitě nejste sami. „Víc číst“ pro zlepšení schopnosti psát je častá rada právě proto, že funguje! Když čtete, poznáváte nová slova, zajímavé kombinace a krásná spojení, což pak všechno můžete využít i ve svých vlastních textech. Co byste „měli“ číst? Tím se netrapte! Spíš jde o to mít široký záběr a číst co nejčastěji. Romány, literatura faktu, blogy, zprávy v novinách, články v časopisech… je-li to psaný text (a je napsaný dobře), určitě si ho přečtěte!

2. Zakažte si některá slova

Chcete-li posunout své anglické texty na zcela novou úroveň, určitě do nich zakažte vstup „slovním lumpům“ jako very, really, quite, good, got, stuff a things. Možná si říkáte, jak může vymazání pár jednoduchých slov vašim textům tolik prospět. Jde o to, že ve skutečnosti jsou všechna tahle slova zbytečná. Nic moc jimi neříkáte a váš text bude i bez nich sdělovat totéž – jen se bude daleko líp číst!

Tip navíc: Spojení „very/really + přídavné jméno“ zkoušejte nahrazovat přídavným jménem vyjadřujícím velkou míru něčeho. Místo very hungry dejte ravenous. Nepište run really fast, ale sprint. Místo really dirty použijte filthy. V angličtině takových přídavných jmen pro vyjádření intenzity najdete stovky. Nebojte se je použít.

3. Hledejte ve slovníku synonym

Jakmile jste ze svých textů odstranili zbytečná, nicneříkající slova, je čas hledat za ně lepší náhradu. V tom okamžiku přichází na scénu váš nový nejlepší kamarád – slovník synonym. S jeho pomocí můžete nahradit slovo, které používáte příliš často, nějakou zajímavější, vhodnější nebo elegantnější alternativou (např.: cloth > fabric; money > cash; change > alter; happy > glad; decorate > embellish; improve > enhance). Budete-li se před běžnou slovní zásobou začátečníků mít na pozoru, získá váš text na originalitě a bude působit kultivovaněji. Buďte však opatrní, abyste to nepřehnali! Stále platí, že váš styl by měl znít co nejvíc přirozeně a čtenářům, pro něž píšete, by měl text dávat smysl (viz bod č. 5).

4. Všímejte si ustálených spojení a používejte je

Kombinace dvou či více slov, která se obvykle vyskytují pohromadě, často vytvářejí tzv. ustálená spojení (neboli kolokace) – přestože jejich jednotlivé části stále můžeme kombinovat i se slovy jinými. Jako příklad si vezměme třeba anglické spojení „heavy rain“: z gramatického hlediska je v pořádku říci „strong rain“, ale rodilým mluvčím, kteří jsou zvyklí na „heavy rain“, to bude znít zvláštně. Mezi další kolokace patří např. „weak tea“ (nikoli „feeble tea“), „excruciating pain“ (ale ne „excruciating joy“), „tall trees“ (ne však „high trees“), „buy time“ (namísto „purchase time“) či „fast cars“ (nikoli „quick cars“) a celá řada dalších. Pokud budete tyto běžně používané kolokace znát, váš psaný projev bude působit mnohem přirozeněji.

Chcete-li si znalost ustálených spojení rozšířit, začněte nějakým základním slovem (např. make, do, get, break, tell) a hledejte, v jakých kombinacích se obvykle vyskytuje. Můžete se také zaměřit na některý typ ustáleného spojení a naučit se pár příkladů:

 • příslovce + příd. jméno (completely satisfied, widely available, bitterly disappointed)

 • příd. jméno + podst. jméno (strong coffee, heavy traffic, severe weather)

 • sloveso + podst. jméno (commit suicide, do your homework, make amends)

 • podst. jméno + podst. jméno (a surge of anger, liquor licence, panic attack)

5. Je třeba vědět, pro koho píšete

Při psaní je nesmírně důležité umět přizpůsobit text lidem, kteří ho budou číst. Když se nad tím zamyslíte: při aktualizování údajů v životopise používáte určitě jiný jazyk než při psaní eseje do vysokoškolského semináře nebo když dáváte dohromady článek na svůj blog. Jde především o dvě věci: vhodný výběr slov a potom zvolit adekvátní styl či zabarvení textu. Takže než začnete vyťukávat nějaký text, vždy zvažte:

Je spíše povahou formální (jako třeba přihláška na vysokou školou, průvodní dopis uchazeče o zaměstnání nebo esej)? Takovéto texty:

 • bývají obvykle rozvinutější, mají delší věty a jednotlivé myšlenky v nich bývají rozpracované podrobněji

 • většinou nejsou příliš emocionální (účelem není vyvolávat ve čtenáři nějaký pocit)

 • zpravidla neobsahují stažené tvary a zkrácená slova (píšeme tedy cannot, would not have, television)

Jestliže naopak píšete něco méně formálního (příspěvek na blog, osobní dopis nebo třeba copywritingový text), pak:

 • můžete používat jednodušší jazyk a kratší věty a své myšlenky rozdělit do více částí

 • používejte stažené tvary a zkratky (can´t, wouldn´t have, TV)

 • nebojte se hovorového jazyka a pište, jako byste se se čtenářem bavili přímo (hodí se i slangové výrazy, obrazná pojmenování, různé odbočky a osobní zájmena (I, you, my, your…)

 • experimentujte s emocemi a buďte více empatičtí

6. Dávejte přednost činnému rodu před trpným

U sdělení, které má být jasné a stručné, je obecně lepší dávat přednost činnému rodu před trpným. Vždyť si to srovnejte: „The shark bit the surfer“ je srozumitelnější a i tak nějak údernější než poněkud zdlouhavé „The surfer was bitten by the shark“.

I když často můžeme mít k použití trpného rodu dobrý důvod – například u autoritativních, nesmlouvavých sdělení („Children are not allowed to swim without an adult“) nebo když se chceme tématu taktně vyhnout („The cause of the confusion was unknown“), přece jen je lepší dávat si na přílišné používání trpného rodu pozor.

7. Nepište ve vakuu

Je nesmírně těžké učit se něco sám – proto se nebojte a o zpětnou vazbu k textům někoho poproste. Dobrými korektory vaší angličtiny mohou být ti rodilí mluvčí, kteří se o psaní a jazyk více zajímají, anebo velmi pokročilí nerodilí mluvčí. Až vám korektor text projde, všechna jeho doporučení do něj zaneste, a než svůj text odešlete nebo někde publikujete, ještě někoho požádejte o závěrečné pročtení.

Dosáhněte plynulosti v angličtině studiem v zahraničíZjistěte více
Získávejte novinky ze světa cestování, jazyků a kultury v rámci GO newsletteruOdebírat

Otestujte Vaši angličtinu během pár minut

Více informací