GO Blog | EF Blog Czech Republic
Novinky z oblasti cestování, studia jazyků a kultury od EF Education First
MenuKatalog zdarma

7 tipů, jak si zlepšit psanou angličtinu

7 tipů, jak si zlepšit psanou angličtinu

Koupit si lístek na autobus, jít k lékaři, najít si byt nebo jen otevřít pusu a normálně konverzovat, většina studentů angličtiny se nemůže dočkat, až se domluví; angličtinu se přece učíte proto, abyste se domluvili.

Nezapomínejte však, že psaní je dalším nesmírně důležitým aspektem komunikace a to i v době Snapchatu a Instagramu. Abychom vám pomohli, připravili jsme pro vás sedm super praktických tipů, jak se zlepšit v psané angličtině.

1. Čtěte, čtěte, čtěte

Zažíváte déjà vu? Nejste v tom sami. "Čtěte více" se tak často doporučuje pro lepší tvorbu textu, protože to funguje! Čtení vás seznámí s novou slovní zásobou, zajímavými slovními spojeními a krásnými frázemi, které můžete použít při vlastním psaní. Nedělejte si starosti s tím, co byste "měli" číst. Jde o to číst hodně a často. Romány, blogy, novinové články, časopisy - pokud je to napsané (a dobře napsané), čtěte to!

2. Zakažte si tato slova

Chcete-li své psaní posunout do jiného světa, zakažte ve své práci tyto zlozvyky: very, really, quite, good, got, stuff a things. Možná si říkáte, jak může odstranění několika jednoduchých slov vašemu psaní tolik pomoci. No, faktem je, že jsou to zbytečná slova. Nijak výrazně nekomunikují a bez nich bude váš text znamenat totéž - a čte se mnohem lépe!

Bonusový tip:

Nahraďte " very/really + adjektivum" pomocí "extrémního adjektiva". Z very hungry (velmi hladový) se stane ravenous ("dravý"). Běžet really fast se změní na sprint. Really dirty se stává filthy. Těchto přídavných jmen, která můžete při psaní použít, jsou stovky.

3. Používejte texty z tezauru

Poté, co jste ze svého textu odstranili zbytečná slova, je čas vybrat za ně vynikající náhradu. Zde přichází na řadu váš nový nejlepší přítel, tezaurus. Pomocí něj vyměňte slova, která používáte příliš často, za zajímavější, vhodnější nebo pokročilejší alternativy. (Například: cloth > fabric; money > cash; change > alter; happy > glad; decorate > embellish; improve > enhance). Vyhýbání se běžné nebo začátečnické slovní zásobě váš text individualizuje a působí sofistikovaněji. Dejte si však pozor, abyste to nepřehnali! Váš text se stále musí číst přirozeně a dávat smysl zvolenému publiku (viz bod číslo 5).

4. Používejte a všímejte si kolokací

Kolokace jsou slova, která mají tendenci se k sobě hodit, i když jiná slovní spojení jsou také gramaticky správná. Vzpomeňte si na anglickou kolokaci "heavy rain". Gramaticky byste mohli použít "strong rain" - ale to zní navyklejším uším divně. Mezi další kolokace patří weak tea (nikoli feeble tea), excruciating pain (nikoli excruciating joy), tall trees (nikoli high trees), buy time (nikoli purchase time) a fast cars (nikoli quick cars) a mnoho dalších. Seznámení se s typickými kolokacemi přispěje k tomu, že vaše psaní bude znít přirozeněji.

Chcete-li zvýšit své povědomí o kolokacích, začněte základním slovem - například make, do, get, break, tell - a vyhledejte související kolokace. Můžete také začít s "typem" kolokace a zapamatovat si několik příkladů. Některé typy jsou např.:

 • Příslovce + přídavné jméno (completely satisfied, widely available, bitterly disappointed)

 • Přídavné jméno + podstatné jméno ( strong coffee, heavy traffic, severe weather)

 • Sloveso + podstatné jméno (commit suicide, do your homework, make remends)

 • Podstatné jméno + podstatné jméno (a surge of anger, liquor licence, panic attack)

5. Znejte své publikum

Při psaní je velmi důležité psát pro své publikum. Přemýšlejte o tom: Při úpravě životopisu používáte jiný jazyk než při psaní vysokoškolské práce nebo článku na osobní blog. Rozdíl je v podstatě ve vašem tónu a volbě slov. Než tedy vyťukáte nějaký starý text, zamyslete se:

Je váš text formálnější, například jako motivační dopis k přihlášce na univerzitu, motivační dopis do zaměstnání nebo esej? Tyto texty jsou:

 • Obvykle komplexní, s delšími větami a důkladněji prozkoumanými body.

 • Méně emotivní a nemají za cíl čtenáře dojmout

 • Obvykle psané s rozšířenými slovy ("can not", "would not have", "television")

Na druhou stranu můžete psát něco neformálního, například příspěvek na blog, osobní dopis nebo marketingový text. V takovém případě:

 • Můžete použít jednodušší jazyk a kratší věty, abyste rozdělili své myšlenky.

 • Používejte zkratky a zkratková slova (například can't, would't have, TV).

 • Používejte hovorový jazyk a pište, jako byste mluvili přímo ke čtenáři (sem patří slangové výrazy, řečnické figury, vedlejší věty a osobní zájmena (I, you, my, your...).

 • Experimentujte s empatií a emocemi

6. Dávejte přednost aktivnímu výrazu před pasivním

Pro jasnější a stručnější psaní je obecně lepší používat aktivní vyjadřování než pasivní. (Stačí se podívat: " The shark bit the surfer," (Žralok pokousal surfaře) je jasnější a o něco sugestivnější než "The surfer was bitten by the shark" (Surfař byl pokousán žralokem).

I když často existují dobré důvody pro použití pasivního členu - například když mluvíte autoritativně („Children are not allowed to swim without an adult,") nebo když se chcete taktně vyhnout tématu ("The cause of the confusion was unknown"), měli byste se jeho používání vyhnout v nadměrné míře.

7. Nepište ve vzduchoprázdnu

Učit se sám je nesmírně obtížné, buďte proto odvážní a požádejte o zpětnou vazbu na své psaní. Dobrými korektory jsou rodilí mluvčí se zájmem o psaní a jazyk nebo nerodilí mluvčí s pokročilou úrovní. Poté, co korektor vaši práci zkontroluje, realizujte jeho rady a před odesláním nebo zveřejněním svého díla požádejte o závěrečnou kontrolu. Můžete také zkusit vyjet na jazykový pobyt v zahraničí, kde vám to zkontrolují přímo učitelé angličtiny.

Staňte se plynulými angličtináři díky studiu v zahraničíLearn More
Získávejte novinky ze světa cestování, jazyků a kultury v rámci GO newsletteruOdebírat

Objevujte svět a studujte jazyk v zahraničí

Více informací