Novinky z oblasti cestování, studia jazyků a kultury od EF Education First
Menu

6 důvodů, proč by se děti měly učit jazyky

6

Ať už má člověk v životě jakékoli plány, vždy se určitě hodí ovládat více jazyků než jen ten mateřský. A pro děti to platí zejména.

Jakmile začnou dospívat, rozvíjení nových jazykových dovedností jim ukáže svět z úplně jiné perspektivy a umožní jim mu více rozumět – a také poznávat jiné zvyky, tradice a kulturní rozdíly. Kromě toho jsou s tím však spojeny i další výhody: znalost jazyků například rozvíjí naši empatii a chápání druhých lidí, což je pro vaše dospívající dítě naprosto zásadní a zároveň mu to otevírá dveře k úspěšné kariéře v mezinárodních firmách či organizacích.

Zde je šest důvodů, proč byste měli své dítě na cestě k bilingvismu určitě podpořit.

1. Být vystaven jazykům zlepšuje schopnost empatie

Když se děti učí nový jazyk, seznamují se zároveň se zvyklostmi a hodnotami jiné země či národa. Díky tomu jsou pak citlivější, vnímavější a umějí přemýšlet v širších souvislostech. V období, jež je pro jejich rozvoj naprosto zásadní, může tento nový pohled na svět a schopnost uvědomovat si hodnotu a bohatství jiné kultury zásadním způsobem formovat jejich osobnost.

Zdroj: The Economist

2. Bilingvismus je dobrý i pro naše zdraví

Schopnost komunikovat více jazyky podle vědců zpomaluje nástup demence. Mozek totiž musí používat jiné receptory a hledat úplně nové způsoby zpracovávání informací, což jej udržuje ve formě a pomáhá mu správně fungovat. Představte si staré auto, které už léta stojí v garáži. Nastartovat jeho motor bude daleko těžší než motor u stejného modelu, s nímž se opatrně, ale pravidelně jezdí. Vědci tomu říkají „kognitivní rezerva“.

Zdroj: American Academy of Neurology

Děti by se měly učit jazyky v ranném věku

3. Děti se učí mnohem snáz

Neexistuje sice žádný důkaz o tom, že by se děti učily jazyky lépe než dospělí, mají však méně zábran a také bývají často v příjemnějším prostředí a mají daleko víc času během nejrůznějších školních prázdnin a v létě.

Zdroje: The Telegraph, Medical Daily

4. Znalost více jazyků se obvykle odrazí také na výši platu v zaměstnání

Různé studie poukazují též na souvislost mezi znalostí jazyků a vyšším výdělkem. Je to logické: když umíte jazyky, máte na výběr z mnohem širší nabídky zaměstnání, protože se nemusíte omezovat pouze na Českou republiku, navíc zaměstnavatelé tyto dovednosti dnes velmi oceňují, neboť vědí, že takový člověk má výborné komunikační dovednosti a otevřenou mysl, tedy dokáže uvažovat v širších, mezinárodních souvislostech.

Zdroje: The Economist, Time

Děti, které umí více jazyků, mají šanci na lepší zaměstnání

5. Jiné jazyky rozšiřují obzory

Každý jazyk má svůj vlastní styl, své idiomy, své kulturní narážky, svou historii. Děti, které jsou těmto věcem vystaveny – jiným slovům a gramatickým obratům, kulturním reáliím a mnoha dalším věcem, jsou skvěle vybaveny na to, aby daleko lépe rozuměli světu okolo sebe.

Zdroj: The Guardian

6. Více než jedním jazykem mluví většina lidí na světě

Takže neváhejte! Pravda, úplně jisté to není, všeobecně se však soudí, že většina lidí na planetě umí více než jeden jazyk. Je to dáno jak historickými důvody (kolonializace), tak současnou globalizací.

Zdroje: Psychology Today, Evropská komise

Neexistuje lepší způsob, jak se naučit cizí jazyk, než vyrazit na jazykový pobyt v zahraničí Více informací

Objevujte svět a studujte jazyk v zahraničí

Zjistit více