Erasmus stáž

Program ERASMUS+ podporuje jak studium v zahraničí, tak i stáže v evropských společnostech. Díky tomuto programu získáte cenné pracovní zkušenosti, které Vám pomůžou se lépe zařadit na pracovní trh a rozšíří Vám obzory o jazykové, multikulturní a sociální dovednosti, které zaměstnavatelé nejvíce oceňují, a které Vám teoretické přednášky ani semináře nabídnout nemohou.

Kdo se může přihlásit na ERASMUS stáž?

Na pracovní stáž programu Erasmus+ se mohou přihlásit studenti bakalářského, magisterského, doktorského studia i čerství absolventi. Erasmus stáž se musí vztahovat k vašemu studiu, tak i osobnímu rozvoji.

Na jak dlouho můžete odcestovat?

Erasmus stáž může trvat minimálně 2 a maximálně 12 měsíců. Stáž i studium lze spojit dohromady, ale celková doba nesmí přesáhnout 12 měsíců. V rámci studijních programů jako medicína či architektura můžete v zahraničí v rámci programu Erasmus+ strávit až 24 měsíců.

Výběr stáže

Student si většinou hledá a vybírá stáž sám. Studenti se mohou přihlásit do velkých mezinárodních firem, které nabídky zveřejňují na svých internetových stránkách, tak i do školícího či výzkumného střediska či do jiné organizace. Stáže přes program ERASMUS se neakceptují do evropských institucí. Stážista může a nemusí pobírat plat.

Jak se přihlásit?

Přihlásit se můžete přes zahraniční oddělení vaší vysoké školy. Před odjezdem musí všechny strany - vy, Vaše vysoká škola a instituce, která Vás přijímá, podepsat smlouvu a pracovní plán stáže. Na konci stáže student odevzdává potvrzení o délce stáže a závěrečné hodnocení. Díky intenzivním jazykovým kurzům se můžete rychle naučit jazyk, který budete na stáži potřebovat.

Erasmus stipendium

Od EU máte možnost obdržet stipendium na ERASMUS stáž. Jeho výše se liší v závislosti na životních nákladech dané země.

Zdroj: Evropská komise