Jak se přihlásit?

Výběr univerzity

Pokud se rozhodnete studovat v angličtině, s výběrem univerzity Vám může pomoci globální výzkum, který zjišťoval v jakých zemích je nejvyšší úroveň angličtiny. Obecně platí, že kvalitní vzdělání najdete na západu a severu Evropy, uvolněnější atmosféru na jihu. Avšak v západních a skandinávských zemích počítejte s vyššími náklady. Dále se doporučuje porovnat předměty a sylabus neboli cíle předmětů. Tyto informace Vám pomohou už i přijímacího řízení na ERASMUS – mile tím překvapíte porotu. V případě pečlivého výběru a shody předmětů Vám může být předmět po návratu i uznán.

Zkušenosti z Erasmu

Databázi kontaktů a užitečných informací o zahraničním univerzitách provozuje NAEP – Národní agentura pro evropské vzdělávací programy.

Podmínky studia v zahraničí v rámci programu Eramus+:

  • Student je zapsán do akreditovaného studijního programu na vysoké škole
  • Student bakalářského programu musí být v době výjezdu zapsán alespoň ve 2. ročníku
  • Dostatečná znalost jazyka, ve kterém probíhá studium
  • Přijetí na základě výběrového řízení vysoké školy
  • Studijní pobyt v zahraničí se musí vztahovat k vašemu studijního programu v ČR

Výběrové řízení na ERASMUS

Jazyková vybavenost studenta patří mezi nejdůležitější kritéria při výběru studenta. Pokud se bojíte, že by znalost Vašeho druhého jazyka nebyla dostačující, můžete navštívit intenzivní jazykové kurzy.

Výběrové řízení zahrnuje jazykové testy, ústní pohovor, studijní výsledky a sepsání motivačního dopisu na ERASMUS, které posuzuje zahraniční oddělení. Mnoho univerzit požaduje úspěšně složenou zkoušku IELTS (International English Language Testing System) nebo TOEFL (Test of English as a Foreign Language) jako doklad o znalosti angličtiny.

Na ústní pohovor se přichystejte jako byste šli na pracovní pohovor. Připravte se na otázky proč jste si danou univerzitu vybrali, jak se předměty na zahraniční univerzitě shodují s Vašimi předměty v České republice, jaké je téma Vaší bakalářské/diplomové práce apod. Výsledky se většinou studenti dozví během 1-2 týdnů.

Motivační dopis na Erasmus

Vaše univerzita po Vás bude vyžadovat motivační dopis jak v českém jazyce, tak i v tom v jakém budete studovat. Do motivačního dopisu shrnete Vaše osobní a profesní důvody proč máte zájem právě o danou univerzitu. Vypište jaké máte ke studiu předpoklady, jak studium v zahraničí obohatí Vaši budoucnost a jak zkušenosti zúročíte.

Dokumenty

Po úspěšném výběrovém řízení student obdrží všechny potřebné dokumenty k vyplnění: Application form, Akceptační dopis (Letter of Acceptance), Transcipt of Records, Studijní smlouvu (Learning Agreement), Finanční dohodu, Žádost o přiznání stipendia, eurový účet studenta u Komerční banky (KB Euro účet ERASMUS), Bankovní spojení studenta, Potvrzení o délce studijního pobytu (Confirmation of Erasmus Study Period), Individuální studijní plán, Erasmus+ chartu studenta, Čestné prohlášení a Potvrzení o studiu.

Následně má student povinnost vyplnit Test jazykové úrovně (Language Assessment). A to před odjezdem i po příjezdu. Tímto se monitoruje zlepšení jazykových znalostí.

Po vyřízení veškerých dokumentů si student zařizuje dopravu, cestovní pojištění a ubytování.