GO Blog | EF Blog Czech Republic
Novinky z oblasti cestování, studia jazyků a kultury od EF Education First
MenuKatalog zdarma

Proč je úroveň angličtiny ve vaší zemi tak důležitá?

Proč je úroveň angličtiny ve vaší zemi tak důležitá?

Znalost angličtiny je důležitá, protože umožňuje přístup k širšímu spektru informací, rozmanitějším mezinárodním kontaktům a více pracovním příležitostem než kdykoli předtím. Důležité jsou také na národní úrovni, protože mohou hodně napovědět o úrovni inovací, konkurenceschopnosti a budoucích vyhlídkách dané země.

Ve studii EF Education First 2023 English Proficiency Index (EF EPI) jsme shromáždili údaje z testů 2,2 milionu dospělých a na jejich základě jsme sestavili pořadí zemí podle jejich znalostí angličtiny.

Následují klíčová zjištění z letošní zprávy:

  • Celosvětově průměrná úroveň znalosti angličtiny u dospělých osob se od roku 2011 nezměnila. Zatímco celková úroveň zůstala stejná, nárůst v jedné skupině je kompenzován poklesem v jiné, protože se mění okolnosti a priority.

  • Znalost angličtiny se zvyšuje u zaměstnanců, dospělí si zvyšují znalost angličtiny na pracovišti, a to buď prostřednictvím sankcionovaných vzdělávacích programů, nebo osobního rozvoje mimo zaměstnání.

  • Ve východní Asii klesá znalost angličtiny dospělých v posledních 4 letech a v Japonsku již celé desetiletí. Tento pokles se v letošním roce zrychlil, přičemž jak v Japonsku, tak v Číně došlo k výrazným změnám.

  • V Latinské Americe jako celku došlo během pandemie k nadprůměrnému poklesu znalosti angličtiny u mládeže, ze kterého se dosud nevzpamatovala.

  • Přestože Evropa i nadále dominuje v čele indexu, je letos v mírném útlumu a několik zemí s vysokou a velmi vysokou úrovní znalosti angličtiny vykázalo mírně nižší skóre.

  • Znalost angličtiny v severní Africe se v posledních deseti letech neustále zlepšuje, i když od roku 2021 se tempo zlepšování zpomalilo.

Letošní výsledky také potvrdily některé poučné souvislosti mezi úrovní angličtiny a větším propojením, vyšší produktivitou a vyšší úrovní inovativnosti.

Na individuální úrovni vynikla také následující zjištění:

  • Rozdíly ve znalostech angličtiny mezi muži a ženami se opět prohloubily, přičemž u mužů došlo ke zlepšení, zatímco u žen k mírnému poklesu.

  • Nejmladší věková skupina (18-20 let) vykazuje klesající znalost angličtiny, nicméně toto je případ, kdy to, co vypadá jako celosvětový trend, je ve skutečnosti trendem pouze v několika velkých zemích. Na většině míst zůstává znalost angličtiny této skupiny stabilní.

  • Pro jednotlivce otevírá znalost angličtiny dveře. Může vést k širšímu přístupu k informacím, vyššímu platu, rozmanitějším možnostem vzdělávání a větší nezávislosti na místním trhu práce.

  • Mluvení anglicky umožňuje jednotlivcům navázat kontakt s lidmi mimo jejich bublinu, získat povědomí o jejich životním stylu a prioritách, o nespravedlnosti, kterou trpí, a o jejich snech do budoucna.

Přestože zjištění EF EPI nevypovídá o celé situaci, ukazuje přesto důležitý příběh: vysoká úroveň znalosti angličtiny je nedílnou součástí budoucnosti, která je prosperující, provázaná a zdravá.

Zdůrazňují také zásadní význam dovedností, díky nimž jsou jednotlivci, podniky a společnosti mezinárodně propojenější a přizpůsobivější tváří v tvář stále se zrychlujícím technologickým změnám.

Jak zdůrazňuje zpráva EF EPI 2023:

"Jazyk je důležitou součástí sdílení názorů a budování vzájemného porozumění. To platí pro všechny jazyky, ale protože angličtinou mluví lidé na celém světě, má jedinečnou možnost sblížit nás přes hranice. Více lidí si zaslouží příležitost být součástí této konverzace."

Kompletní žebříčky jednotlivých zemí a analýzu vztahu mezi znalostí angličtiny v dané zemi a její ekonomikou, úrovní inovací a propojeností najdete na adrese www.ef.com/epi.

Přispějte k hodnocení své země v rámci EF EPIOtestujte se
Získávejte novinky ze světa cestování, jazyků a kultury v rámci GO newsletteruOdebírat

Otestujte Vaši angličtinu během pár minut

Více informací