GO Blog | EF Blog Czech Republic
Novinky z oblasti cestování, studia jazyků a kultury od EF Education First
MenuKatalog zdarma

5 důvodů, proč dát svým dětem příležitosti, které jste nikdy neměli

5 důvodů, proč dát svým dětem příležitosti, které jste nikdy neměli

Víme, jak rádi sledujete, jak vaše dítě roste, mění se, učí se a vytváří si vlastní názory. Možná jste ale také trochu nervózní z toho, jak se řítí do dospělosti, a přejete si, abyste je mohli mít pod svými křídly po celý život. Není snadné sledovat, jak se vaše dítě stává dospělým. Ale víte, co je ještě těžší? Nedovolit jim, aby se staly samy sebou. Vedle základních věcí, jako je vzdělání, výživa a láska, je čas strávený v zahraničí nesmírně cennou investicí do budoucnosti vašeho dítěte, zejména v dnešním globálním a stále složitějším světě. 

I když jste neměli možnost cestovat, studovat a žít v zahraničí, když jste byli mladí, zde je pět důvodů, proč tuto příležitost dát příští generaci nyní: 

  

1. Umožněte jim poznat svoje vlastní okolí 

  

Jakkoli pohodlný může být váš domov, ulice, město a život, svět je mnohem větší než naše bezprostřední životy a interakce. Výzkumy znovu a znovu ukazují, že spíše než bohatství nebo společenské postavení mají pro zvýšení našeho štěstí zásadní význam vztahy. Pro mladé lidi je hledání svých "lidí" stále blízko povrchu. Sociální skupiny jsou v době dospívání mladého člověka vším a podpora (nebo její nedostatek), kterou od nich získává, ovlivňuje jejich chápání sebe sama a svého místa ve světě. Je skvělé, že vaše dítě má doma důležité lidi, které tvoří rodič/e, širší rodina a přátelé, ale je rozdíl mezi naším " rodem" a lidmi, kteří nás obklopují v každodenním životě. Lidé, kteří tvoří okolí vašeho syna nebo dcery, budou mít společné zájmy, společné cíle a posílí jejich sebevědomí. 

Díky cestování a zahraničnímu studiu jsou mladí lidé přirozeně povzbuzováni k tomu, aby trávili čas s vrstevníky, kteří sdílejí jejich hodnoty a zájmy. Toto období v životě mladého člověka může být intenzivní a náročné a jejich okolí jim často zůstane blízké po celý zbytek života. 

  

2. Pomozte jim cítit se doma kdekoli a s kýmkoli 

  

Jestli něco výměnní studenti a dlouhodobí cestovatelé uvádějí, pak je to překvapivé zjištění, že navzdory kulturním a jazykovým odlišnostem jsme všichni lidé stejní. Právě teď to váš dospívající nebo mladý dospělý možná neocení. Navenek, z dálky nebo přes odlesky zpráv či modré světlo chytrého telefonu se může zdát, že mezi nimi a mladým člověkem z Číny, Singapuru, Austrálie, Spojených států, Francie, Argentiny nebo Jihoafrické republiky je jen velmi málo podobností. Pokud však necháte své dítě poznávat život, studovat a navazovat přátelství na některém z těchto míst (nebo na kterémkoli jiném!), stačí se jen posadit a s potěšením sledovat, jak se jeho svět rozšiřuje a empatie k ostatním násobí. 

  

3. Pomozte jim zlepšit jejich jazykové dovednosti 

  

Neexistuje lepší způsob, jak se naučit nový jazyk a získat větší komunikační sebejistotu než strávit nějaký čas v zahraničí například na jazykovém pobytu. Získané životní a jazykové zkušenosti jsou neocenitelné a v dnešním světě a na dnešním trhu práce je opravdu lepší být dvojjazyčný, a navíc dvou kulturní. To znamená, že mladí lidé, kteří neovládají alespoň jeden další jazyk na pracovní úrovni a s tím související kulturní znalosti, riskují, že v případě, že budou chtít pracovat a žít v zahraničí, zůstanou mimo hru. Výhody jazykového vzdělávání jsou nekonečné: Od zvýšení mozkové kapacity přes snížení rizika demence až po možnost získat mezinárodní kariéru. 

  

4. Poznat svět a přiblížit příležitostem 

  

Po tomto prvním skoku do internacionálního prostředí si lze další příležitosti představit mnohem snadněji. Věřte nám: Pocity nervozity, které váš syn nebo dcera zpočátku zažívají, brzy zmizí, jakmile se ponoří do pobytu v zahraničí a později to budou oni, kdo bude vyjadřovat zájem o podnikání nových aktivit. Tato sebedůvěra pramení z odbourání myšlenky, že jsme v jádru jiní (viz bod 2), a z motivující energie zvýšeného sebevědomí po zvládnutí výzvy. 

  

  

5. Poskytněte jim potřebné manažerské dovednosti 

  

V současné době jsou lidé více než kdykoli předtím v životě vašeho dítěte politicky a společensky rozděleni. V mnoha koutech světa panují silné emoce a obavy. Váš syn nebo dcera jsou součástí nastupující generace myslitelů, politiků, rodičů, vůdců a hybatelů změn, jejichž přínos bude řídit běh zbytku tohoto století. Mladí lidé musí být vybaveni dovednostmi, které jim umožní účinně přispívat ke světu, který zdědí, a utvářet jej; pobyt v zahraničí je skvělým způsobem, jak jim tyto schopnosti pomoci rozvíjet. 

Cestování, poznávání kultur a studium jazyků podporuje nezávislost, kreativitu a tvůrčí myšlení, otevřenost, řešení problémů, sociální interakci a jazykové dovednosti, to vše přispívá k tomu, že se z lidí stávají vůdčí osobnosti, myslitelé a občané schopní kriticky uvažovat a pozitivně přispívat. 

Dejte svým dětem možnost studovat v zahraničíVíce informací
Získávejte novinky ze světa cestování, jazyků a kultury v rámci GO newsletteruOdebírat

Učte se jeden z 10 jazyků ve více než 50 skvělých měst

Více informací