Jazykolamy

Větám nebo řetězcům slov, které je obtížné správně vyslovit, se říká jazykolamy (v angličtině "tongue twisters"). Děti jazykolamy milují a navzájem si je rády dávají – kdo je dokáže rychle říct několikrát za sebou. Ti, kdo se anglicky teprve učí, mohou zábavnou formou pracovat na jednom čí více hláskách najednou a získat tak správnou výslovnost. Začněte tak, že budete daný jazykolam říkat pomalu, a pak se pokoušejte zrychlovat. Jakmile dokážete říct jazykolam celý, můžete si to ztížit tím, že se jej pokusíte zopakovat párkrát za sebou.

Jazykolam Klíčové hlásky/slova Obtížnost (pro rodilého mluvčího)
How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? wood & chuck ("chuck" znamená: házet) Snadný
Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick? p Snadný
Can you can a can as a canner can can a can? can Snadný
Frivolously fanciful Fannie fried fresh fish furiously f Snadný
To begin to toboggan first buy a toboggan, but don't buy too big a toboggan. Too big a toboggan is too big a toboggan to buy to begin to toboggan. b & t Snadný
She saw Sharif's shoes on the sofa. But was she so sure those were Sharif's shoes she saw? s & sh Snadný
Give papa a cup of proper coffe in a copper coffe cup. c & p Středně těžký
Black background, brown background b Středně těžký
Seventy-seven benevolent elephants l & v Středně těžký
The chic Sikh's sixty-sixth sheep is sick s & k Středně těžký
A loyal warrior will rarely worry why we rule. l & r Středně těžký
A pessemistic pest exists amidst us. s & st Středně těžký
Drew Dodd's dad's dog's dead. d Středně těžký
Which witch switched the Swiss wristwatches? w, s & ch Velmi těžký
She sells seashells by the seashore. s & sh Velmi těžký