Příslovce

Příslovce jsou jako slovní druh velmi pestrá: mohou vyjadřovat jak, kde nebo kdy se něco odehrává, ale také co si o tomto dění mluvčí myslí, jaká je intenzita přídavného jména či jiného příslovce a kromě toho mají ještě různé další funkce. Využijte následujících kapitolek o anglických příslovcích
a zlepšete své vyjadřování v tomto jazyce – mluveném i psaném.

Anglická příslovce