Příslovce vyjadřující stupeň jistoty

Tento druh příslovcí vyjadřuje stupeň naší jistoty o tom, že se něco stane či odehraje. Ve větě stojí zpravidla před hlavním slovesem, výjimkou je případ, kdy tímto slovesem je 'to be' – v takovém případě následují až za ním.

Příklady
 • He definitely left the house this morning.
 • He surely won't forget.
 • He is probably in the park.
 • He is certainly a smart man.

Tento druh příslovce stojí mezi pomocným a hlavním slovesem věty.

Příklady
 • He has certainly forgotten the meeting.
 • He will probably remember tomorrow.
 • He is definitely running late.

Někdy se také objeví na samém začátku věty.

Příklady
 • Undoubtedly, Winston Churchill was a great politician.
 • Certainly, I will be there.
 • Probably, he has forgotten the meeting.

Pokud stojí na začátku věty příslovce surely, znamená to, že se mluvčí domnívá, že něco je pravda, ale potřebuje se v tom utvrdit.

Příklady
 • Surely you've got a bicycle.
 • Surely you're not going to wear that to the party.