Slovesa

Vybrat v angličtině správný gramatický čas a umět správně časovat slovesa není právě snadné. Více o tvoření a používání jednotlivých časů se dozvíte kliknutím na odkazy v následujícím přehledu.

Přítomné časy Příklady
Přítomný prostý They walk home.
Přítomný průběhový They are walking home.
Minulé časy  
Minulý prostý Peter lived in China in 1965.
Minulý průběhový I was reading when she arrived.
Předpřítomné, předminulé a předbudoucí časy  
Předpřítomný prostý I have lived here since 1987.
Předpřítomný průběhový I have been living here for years.
Předminulý prostý We had been to see her several times before she visited us.
Předminulý průběhový He had been watching her for some time when she turned and smiled.
Předbudoucí prostý We will have arrived in the States by the time you get this letter.
Předbudoucí průběhový By the end of your course, you will have been studying for five years.
Vyjadřování budoucnosti  
Budoucí prostý čas They will go to Italy next week.
Budoucí průběhový čas I will be travelling by train.
Kondicionály (Podmiňovací věty)  
Nultý kondicionál If ice gets hot it melts.
Kondicionál 1. typu If he is late I will be angry.
Kondicionál 2. typu If he was in Australia he would be getting up now.
Kondicionál 3. typu She would have visited me if she had had time.
Smíšený kondicionál I would be playing tennis if I hadn't broken my arm.
-ing tvary  
Gerundium I like swimming.
Přítomné příčestí She goes running every morning.
Infinitivy  
Trpný rod