Přítomné příčestí

U většiny sloves má přítomné příčestí tvar slovesný kořen + ing. Používá se mnoha způsoby.

Jako průběhový tvar různých slovesných časů
Příklady
 • I am working.
 • He was singing.
 • They have been walking.
 • We will be staying.
 • She would have been expecting me.
Po slovesech vyjadřujících pohyb či pozici

Tato vazba je obzvlášť užitečná se slovesem to go.

Příklady
 • She went shopping.
 • I go running every morning.
 • He lay looking up at the clouds.
 • She came running towards me.
Po slovesech vyjadřujících smyslové vnímání

Zde se jedná o vazbu sloveso + předmět + přít. příčestí. Pokud věta neobsahuje přít. příčestí, ale tzv. nultý infinitiv (bez "to"), liší se svým významem. Infinitiv vyjadřuje ukončený děj, zatímco příčestí stále probíhající děj.

Příklady
 • I heard someone singing.
 • He saw his friend walking along the road.
 • I can smell something burning!
 • I watched the birds flying away.
V roli příd. jména
Příklady
 • It was an amazing film.
 • Dark billowing clouds often precede a storm.
 • He was trapped inside the burning house.
 • Many of his paintings show the setting sun.
Se slovesy "spend" a "waste"

Vazba používaná s těmito slovesy: sloveso + výraz označující čas/peníze + přít. příčestí

Příklady
 • My boss spends two hours a day travelling to work.
 • Don't waste time playing computer games!
 • They've spent the whole day shopping.
 • I wasted money buying this game.
Se slovesy "catch" a "find"

Vazba používaná s těmito slovesy: sloveso + předmět + přít. příčestí. U catch se příčestí vztahuje vždy k ději, který vyvolává hněv či rozladění. Naproti tomu find toto emocionální zabarvení nenese – je neutrální.

Příklady
 • If I catch you stealing my apples again, there'll be trouble!
 • Don't let him catch you reading his letters.
 • I caught him going through my bag.
 • We found some money lying on the ground.
 • They found their mother sitting in the garden.
Pro dva současně probíhající děje

Když probíhají dva děje současně a jejich vykonavatelem je stejná osoba či věc, můžeme jeden z nich popsat pomocí přít. příčestí. Jestliže jeden děj rychle následuje po jiném (vykonávaném stejnou osobou či věcí), můžeme první děj vyjádřit pomocí přít. příčestí.

Příklady
 • Whistling to himself, he walked down the road. = He whistled to himself as he walked down the road.
 • They went laughing out into the snow. = They laughed as they went out into the snow.
 • Dropping the gun, she put her hands in the air. = She dropped the gun and put her hands in the air.
 • Putting on his coat, he left the house. = He put on his coat and left the house.
Pro vysvětlení důvodu

Přítomné příčestí lze rovněž použít místo vedl. věty začínající na as, since či because. V takových případech objasňuje příčestí příčinu nebo důvod nějakého děje.

Příklady
 • Feeling hungry, he went into the kitchen and opened the fridge.
 • Being poor, he didn't spend much on clothes.
 • Knowing that his mother was coming, he cleaned the flat.
 • He whispered, thinking his brother was still asleep.