Podstatná jména a zájmena

Správné používání podstatných jmen je v angličtině poměrně snadné. Pravidla mají jen pár výjimek. Tento oddíl našeho průvodce se zabývá rodem, číslem a počitatelností podst. jmen, dále složenými podst. jmény (kompozity), pravidly pro psaní velkých písmen, názvy národností a přivlastňováním.

Podstatná jména v angličtině