Psaní velkých písmen

Velká počáteční písmena se používají u určitých skupin podstatných jmen, dále v některých pozicích ve větě a u některých jmen přídavných. Velké písmeno je třeba psát vždy:

Na začátku věty či souvětí

Příklady
 • Dogs are noisy.
 • Children are noisy too.

U zájmena "já" (I)

Příklady
 • Yesterday, I went to the park.
 • He isn't like I am.

Ve jménech a titulech osob

Příklady
 • Winston Churchill
 • Marilyn Monroe
 • the Queen of England
 • the President of the United States
 • the Headmaster of Eton
 • Doctor Mathews
 • Professor Samuels

V názvech děl, knih a filmů

Příklady
 • War and Peace
 • The Merchant of Venice
 • Crime and Punishment
 • Spider Man II

V názvech měsíců roku

Příklady
 • January
 • July
 • February
 • August

V názvech dnů v týdnu

Příklady
 • Monday
 • Friday
 • Tuesday
 • Saturday
 

V názvech svátků

Příklady
 • Christmas
 • Easter
 • New Year's Day
 • Thanksgiving Day

V názvech zemí a kontinentů

Příklady
 • America
 • England
 • Scotland
 • China

V názvech regionů, států či okresů

Příklady
 • Sussex
 • California
 • Provence
 • Tuscany

V názvech měst a obcí

Příklady
 • London
 • Cape Town
 • Florence
 • Vancouver

V názvech řek, oceánů, moří, jezer

Příklady
 • the Atlantic
 • the Pacific
 • Lake Victoria
 • the Rhine
 • the Thames

V názvech zeměpisných útvarů

Příklady
 • the Himalayas
 • the Alps
 • the Sahara

U přídavných jmen vztahujících se k národnosti

Příklady
 • French music
 • Australian animals
 • German literature
 • Arabic writing

U podstatných jmen označujících národ

Příklady
 • the French
 • the Germans
 • the Americans
 • the Chinese

V názvech jazyků

Příklady
 • I speak Chinese.
 • He understands English.

V názvech ulic, budov a parků

Příklady
 • Park Lane
 • Sydney Opera House
 • Central Park
 • the Empire State Building
 • Wall Street