Národnosti

Tvoření přídavných a podstatných jmen označujících národnost od jmen zemí není v angličtině právě nejjednodušší. Přípony -ese a -ish označují všechny mluvčí této národnosti (sloveso spojené s tímto podstatným jménem je pak v množném čísle). Přídavná jména v seznamu níže často označují také jazyk, jímž se v dané zemi mluví, i když tomu tak není ve všech případech.

Příklady
  • Země: I live in Japan.
  • Přídavné jméno: He likes Japanese food.
  • Národnost: She is a Japanese person. = She is from Japan. = She is Japanese.
  • Jazyk: She speaks Japanese.
  • Kolektivní skupinové jméno: Spaniards often drink wine. = Spanish people often drink wine.
  • Kolektivní skupinové jméno: The Chinese enjoy fireworks. = Chinese people enjoy fireworks.

V některých případech mohou být jména národností či obyvatel určité oblasti vnímány jako hanlivé, zpravidla z historických či politických důvodů. Mnozí pak dávají přednost neutrálnímu přídavnému jménu v kombinaci s "people", případně "people from" + název země. Tyto příklady jsou níže označeny hvězdičkou. Další (neutrální) varianty jsou v takových případech uvedeny v závorce.

Země/region/kontinent Přídavné jméno Podstatné jméno
Africa African an African* (an African person, someone from Africa)
Asia Asian an Asian* (an Asian person, someone from Asia)
Europe European a European
Central America Central American a Central American
Middle East Middle Eastern a Middle Easterner
North Africa North African a North African
South America South American a South American
Southeast Asia Southeast Asian a Southeast Asian person
Země/region Přídavné jméno Podstatné jméno
Afghanistan Afghan an Afghan
Algeria Algerian an Algerian
Angola Angolan an Angolan
Argentina Argentine an Argentine
Austria Austrian an Austrian
Australia Australian an Australian
Bangladesh Bangladeshi a Bangladeshi
Belarus Belarusian a Belarusian
Belgium Belgian a Belgian
Bolivia Bolivian a Bolivian
Bosnia and Herzegovina Bosnian/Herzegovinian a Bosnian/a Herzegovinian
Brazil Brazilian a Brazilian
Britain British a Briton (hovorově: a Brit)
Bulgaria Bulgarian a Bulgarian
Cambodia Cambodian a Cambodian
Cameroon Cameroonian a Cameroonian
Canada Canadian a Canadian
Central African Republic Central African a Central African
Chad Chadian a Chadian
China Chinese a Chinese person
Colombia Colombian a Colombian
Costa Rica Costa Rican a Costa Rican
Croatia Croatian a Croat
the Czech Republic Czech a Czech person
Democratic Republic of the Congo Congolese a Congolese person (poznámka: označuje také obyvatele z Konžské republiky)
Denmark Danish a Dane
Ecuador Ecuadorian an Ecuadorian
Egypt Egyptian an Egyptian
El Salvador Salvadoran a Salvadoran (přijatelnou variantou jsou rovněž Salvadorian a Salvadorean)
England English an Englishman/Englishwoman
Estonia Estonian an Estonian
Ethiopia Ethiopian an Ethiopian
Finland Finnish a Finn
France French a Frenchman/Frenchwoman
Germany German a German
Ghana Ghanaian a Ghanaian
Greece Greek a Greek
Guatemala Guatemalan a Guatemalan
Holland Dutch a Dutchman/Dutchwoman
Honduras Honduran a Honduran
Hungary Hungarian a Hungarian
Iceland Icelandic an Icelander
India Indian an Indian
Indonesia Indonesian an Indonesian
Iran Iranian an Iranian
Iraq Iraqi an Iraqi
Ireland Irish an Irishman/Irishwoman
Israel Israeli an Israeli
Italy Italian an Italian
Ivory Coast Ivorian an Ivorian
Jamaica Jamaican a Jamaican
Japan Japanese a Japanese person
Jordan Jordanian a Jordanian
Kazakhstan Kazakh a Kazakhstani (slovo "a Kazakh" označuje příslušníka etnické skupiny, nikoli národnost)
Kenya Kenyan a Kenyan
Laos Lao a Laotian (slovo "a Lao" označuje příslušníka etnické skupiny, nikoli národnost)
Latvia Latvian a Latvian
Libya Libyan a Libyan
Lithuania Lithuanian a Lithuanian
Madagascar Malagasy a Malagasy
Malaysia Malaysian a Malaysian
Mali Malian a Malian
Mauritania Mauritanian a Mauritanian
Mexico Mexican a Mexican* (v USA může být vnímáno jako urážlivé – lepší je použít "someone from Mexico")
Morocco Moroccan a Moroccan
Namibia Namibian a Namibian
New Zealand New Zealand a New Zealander
Nicaragua Nicaraguan a Nicaraguan
Niger Nigerien a Nigerien
Nigeria Nigerian a Nigerian
Norway Norwegian a Norwegian
Oman Omani an Omani
Pakistan Pakistani a Pakistani* (ve Spojeném království může být vnímáno jako urážka – lepší je použít "someone from Pakistan")
Panama Panamanian a Panamanian
Paraguay Paraguayan a Paraguayan
Peru Peruvian a Peruvian
The Philippines Philippine a Filipino* (someone from the Philippines)
Poland Polish a Pole* (someone from Poland, a Polish person)
Portugal Portuguese a Portuguese person
Republic of the Congo Congolese a Congolese person (poznámka: označuje i obyvatele Demokratické republiky Kongo)
Romania Romanian a Romanian
Russia Russian a Russian
Saudi Arabia Saudi, Saudi Arabian a Saudi, a Saudi Arabian
Scotland Scottish a Scot
Senegal Senegalese a Senegalese person
Serbia Serbian a Serbian (slovo "a Serb" označuje příslušníka etnické menšiny, ne národnost)
Singapore Singaporean a Singaporean
Slovakia Slovak a Slovak
Somalia Somalian a Somalian
South Africa South African a South African
Spain Spanish a Spaniard* (a Spanish person, someone from Spain)
Sudan Sudanese a Sudanese person
Sweden Swedish a Swede
Switzerland Swiss a Swiss person
Syria Syrian a Syrian
Thailand Thai a Thai person
Tunisia Tunisian a Tunisian
Turkey Turkish a Turk
Turkmenistan Turkmen a Turkmen / the Turkmens
Ukraine Ukranian a Ukranian
The United Arab Emirates Emirati an Emirati
The United States American an American
Uruguay Uruguayan a Uruguayan
Vietnam Vietnamese a Vietnamese person
Wales Welsh a Welshman/Welshwoman
Zambia Zambian a Zambian
Zimbabwe Zimbabwean a Zimbabwean

Přídavná a podstatná jména lze rovněž odvozovat od názvů velkých měst, toto tvoření je však značně nepravidelné a základní tvar nebývá vždy přijímán všemi bez výhrad (může existovat i několik variant). Pár příkladů slov odvozených od názvů měst je uvedeno níže.

Název města Přídavné jméno Podstatné jméno
Paris Parisian a Parisian
New York New York a New Yorker
Sydney Sydney a Sydney-sider
London London a Londoner
São Paulo São Paulo a Paulistano
New Delhi New Delhi a Delhiite
Cape Town Cape Town a Capetonian