Podstatná jména: číslo jednotné a množné

Pravidelné tvoření množného čísla (plurálu)

U většiny podst. jmen se plurál tvoří přidáním koncovky -s.

Příklady
Jednotné číslo Množné číslo
boat boats
house houses
cat cats
river rivers

U podst. jmen zakončených na s, x, z, ch, sh se přidává koncovka -es.

Příklady
Jednotné číslo Množné číslo
bus buses
wish wishes
pitch pitches
box boxes

V případě, že je podstatné jméno zakončeno na souhlásku a y, toto "y" odpadá a místo něj se přidává -ies.

Příklady
Jednotné číslo Množné číslo
penny pennies
spy spies
baby babies
city cities
daisy daisies

Nepravidelné tvoření plurálu

Nejčastější podst. jména tvořící množné číslo nepravidelně najdete níže.

Příklady
Jednotné číslo Množné číslo
woman women
man men
child children
tooth teeth
foot feet
person people
leaf leaves
mouse mice
goose geese
half halves
knife knives
wife wives
life lives
elf elves
loaf loaves
potato potatoes
tomato tomatoes
cactus cacti
focus foci
fungus fungi
nucleus nuclei
syllabus syllabi/syllabuses
analysis analyses
diagnosis diagnoses
oasis oases
thesis theses
crisis crises
phenomenon phenomena
criterion criteria
datum data

Některá podst. jména mají stejný tvar v čísle jednotném i množném.

Příklady
Jednotné číslo Množné číslo
sheep sheep
fish fish
deer deer
species species
aircraft aircraft

Neshoda v čísle podstatných jmen a sloves

Některá podst. jména mají tvar množného čísla, ale sloveso, které se s nimi pojí, je v čísle jednotném (singuláru).

Podst. jména v plurálu se slovesem v singuláru Věta
news The news is at 6.30 p.m.
athletics Athletics is good for young people.
linguistics Linguistics is the study of language.
darts Darts is a popular game in England.
billiards Billiards is played all over the world.

Jiná podst. jména se zase vyskytují pouze v čísle množném (sloveso je také v plurálu). V jednotném čísle se nepoužívají, a pokud ano, mají jiný význam. Patří sem například: trousers, jeans, glasses, savings, thanks, steps, stairs, customs, congratulations, tropics, wages, spectacles, outskirts, goods, wits

Podst. jméno i sloveso v množném čísle Věta
trousers My trousers are too tight.
jeans Her jeans are black.
glasses Those glasses are his.