Počitatelnost podstatných jmen

Rozlišování mezi počitatelnými a nepočitatelnými podst. jmény je v angličtině důležité, protože každá z těchto dvou skupin se s determinátory
a slovesy používá jinak.

Počitatelná podstatná jména

Tento typ podst. jmen označuje to, co se dá spočítat. Tvoří jednotné i množné číslo, přičemž jednotné se může pojit s neurčitým členem "a" nebo "an". Pokud chceme zjistit počet, ptáme se "How many?" a přidáváme počitatelné podstatné jméno v plurálu.

Jednotné číslo Množné číslo
one dog two dogs
one horse two horses
one man two men
one idea two ideas
one shop two shops
Příklady
 • She has three dogs.
 • I own a house.
 • I would like two books please.
 • How many friends do you have?

Nepočitatelná podstatná jména

Tato podst. jména označují to, co pomocí čísel spočítat nelze, např. abstraktní pojmy či vlastnosti, popřípadě látky, které se skládají z příliš malých částí nebo jsou příliš beztvaré na to, aby bylo možné určit jejich množství (tekutiny, plyny, různé druhy prášků apod.). Obvykle netvoří množné číslo
a sloveso, které se k nim váže, bývá v čísle jednotném.

Příklady
 • tea
 • sugar
 • water
 • air
 • rice
 • knowledge
 • beauty
 • anger
 • fear
 • love
 • money
 • research
 • safety
 • evidence

S tímto typem podst. jmen není možné použít neurčitý člen a/an. Pro vyjádření množství používáme výrazy jako some, a lot of, much, a bit of, a great deal of, případně jiná slova vyjadřující přesnou míru, např. a cup of, a bag of, 1kg of, 1L of, a handful of, a pinch of, an hour of, a day of. Otázka na množství nepočitatelného podstatného jména začíná "How much?"

Příklady
 • There has been a lot of research into the causes of this disease.
 • He gave me a great deal of advice before my interview.
 • Can you give me some information about uncountable nouns?
 • He did not have much sugar left.
 • Measure 1 cup of water, 300g of flour, and 1 teaspoon of salt.
 • How much rice do you want?

Pozor na některá slova

Některá anglická nepočitatelná podst. jména jsou v jiných jazycích považována za počitatelná. V angličtině se na ně však vztahují stejná pravidla jako na ostatní nepočitatelná podst. jména. Mezi ta nejběžnější patří:
accommodation, advice, baggage, behavior, bread, furniture, information, luggage, news, progress, traffic, travel, trouble, weather, work

Příklady
 • I would like to give you some advice.
 • How much bread should I bring?
 • I didn't make much progress today.
 • This looks like a lot of trouble to me.
 • We did an hour of work yesterday.

Pozor dávejte také u slova hair, které je za normálních okolností v angličtině nepočitatelné, proto nemá množné číslo. Počitatelné je pouze v případě, že mluvíme o jednotlivých vlasech.

Příklady
 • She has long blond hair.
 • The child's hair was curly.
 • I washed my hair yesterday.
 • My father is getting a few grey hairs now. (vztahuje se k jednotlivým šedým vlasům)
 • I found a hair in my soup! (vztahuje se k jednomu vlasu v polévce)