Rod podstatných jmen

Podstatná jména odpovídají na otázku "Co je to?" či "Kdo je to?". Jsou to názvy věcí, lidí, míst a podobně.

Příklady
 • dog
 • bicycle
 • Mary
 • girl
 • beauty
 • France
 • world

Angličtina většinou mužský a ženský rod u podstatných jmen nerozlišuje. U lidí a zvířat však existuje pár výjimek.

Příklady
Rod mužský Rod ženský Bezrodé podst. jméno
man woman person
father mother parent
boy girl child
uncle aunt  
husband wife spouse
actor actress  
prince princess  
waiter waitress server
rooster hen chicken
stallion mare horse

Mnoho podstatných jmen popisujících role a zaměstnání lidí lze použít pro muže i ženy, např. cousin, teenager, teacher, doctor, student, friend, colleague.

Příklady
 • Mary is my friend. She is a doctor.
 • Peter is my cousin. He is a doctor.
 • Arthur is my friend. He is a student.
 • Jane is my cousin. She is a student.

Pokud je rozlišení potřeba, můžeme tato bezrodá slova doplnit pomocí výrazů male (muž), nebo female (žena).

Příklady
 • Sam is a female doctor.
 • No, he is not my boyfriend, he is just a male friend.
 • I have three female cousins and two male cousins.

Někdy (ale není to příliš běžné) můžeme rod použít i u věcí, toto použití je však citově zabarvené. Stejně správné je použít v takových situacích střední rod (it).

Příklady
 • I love my car. She (the car) is my greatest passion.
 • France is popular with her (France's) neighbours at the moment.
 • I travelled from England to New York on the Queen Elizabeth; she (the Queen Elizabeth) is a great ship.