Přivlastňování

Přivlastňovací pád se používá s podstatnými jmény označujícími osoby, skupiny lidí, země a zvířata. Vyjadřuje, že jedna entita náleží k druhé. Tvoří se tak, že za podstatné jméno přidáme apostrof + koncovku "s". U podstatných jmen v množném čísle, která "s" již mají, se přidává pouze apostrof (na konec slova).

Příklady
 • the car of John = John's car
 • the room of the girls = the girls' room
 • clothes for men = men's clothes
 • the boat of the sailors = the sailors' boat

U vlastních jmen osobních zakončených na "s" je možné přidat buď pouze apostrof nebo apostrof + "s". Druhá varianta je častější. Ve výslovnosti přidáváme za jméno ještě /z/.

Příklady
 • Thomas's book (Thomas' book)
 • James's shop (James' shop)
 • the Smiths's house (the Smiths' house)
Používání přivlastňovacího tvaru

Nejběžnější je význam "vlastnictví" či "přináležitosti".

Příklady
 • John owns a car. = It is John's car.
 • America has some gold reserves. = They are America's gold reserves.

Přivlastňovací pád však lze použít i u místa, kde někdo pracuje, studuje či tráví čas.

Příklady
 • John goes to this school. = This is John's school.
 • John sleeps in this room. = This is John's room.

Vyjadřuje rovněž vztah mezi lidmi.

Příklady
 • John's mother is running late.
 • Mrs Brown's colleague will not be coming to the meeting.

Kromě toho může vyjadřovat i nehmotné, abstraktní věci.

Příklady
 • John's patience is running out.
 • The politician's hypocrisy was deeply shocking.
Ustálená spojení

Dále se přivlastňovací pád vyskytuje v některých ustálených spojeních.

Příklady obsahující časové určení
 • a day's work
 • a month's pay
 • today's newspaper
 • in a year's time
Další příklady
 • For God's sake! (= Proboha!)
 • a stone's throw away (= co by kamenem dohodil)
 • at death's door (= na smrtelné posteli)
 • in my mind's eye (= v duchu)

Přivlastňovací pád najdeme také v názvech obchodů, restaurací, kostelů či vyšších škol, základem bývá jméno, povolání či titul jejich vlastníka.

Příklady
 • Shall we go to Luigi's for lunch?
 • I've got an appointment at the dentist's at eleven o'clock.
 • Is Saint Mary's an all-girls school?