Gerundium

Gerundium vypadá úplně stejně jako přítomné příčestí, rozdíl mezi těmito dvěma tvary je však užitečné znát. Gerundium má vždy funkci podstatného jména (i když vypadá jako sloveso). Některé způsoby použití gerundia jsou popsány níže. Na samostatné stránce pak naleznete slovesa, po kterých musí následovat gerundium.

Gerundium v roli podmětu věty
Příklady
 • Eating people is wrong.
 • Hunting tigers is dangerous.
 • Flying makes me nervous.
 • Brushing your teeth is important.
 • Smoking causes lung cancer.
Gerundium doprovázející sloveso 'to be'
Příklady
 • One of his duties is attending meetings.
 • The hardest thing about learning English is understanding the gerund.
 • One of life's pleasures is having breakfast in bed.
Gerundium po předložkách

Gerundiální tvar nutné použít po předložkách. To se týká rovněž určitých výrazů končících předložkou, např. in spite of & there's no point in.

Příklady
 • Can you sneeze without opening your mouth?
 • She is good at painting.
 • She avoided him by walking on the opposite side of the road.
 • We arrived in Madrid after driving all night.
 • My father decided against postponing his trip to Hungary.
 • There's no point in waiting.
 • In spite of missing the train, we arrived on time.
Gerundium ve spojení s frázovými slovesy

Frázová slovesa se skládají ze dvou částí sloveso + předložka / příslovce.

Příklady
 • When will you give up smoking?
 • She always puts off going to the dentist.
 • He kept on asking for money.
 • Jim ended up buying a new TV after his old one broke.

Některá frázová slovesa obsahují předložku "to", např. to look forward to, to take to, to be accustomed to, to get around to & to be used to. Je důležité rozpoznat, že se v těchto případech jedná o předložku, po níž musí následovat gerundium (není to tedy součást infinitivu, jak by se mohlo zdát). Zda jde o předložku, lze snadno ověřit: pokud je možné za "to" umístit "it" a vytvořit smysluplnou větu, pak "to" je předložka a musíme po ní použít gerundiální tvar.

Příklady
 • I look forward to hearing from you soon.
 • I look forward to it.
 • I am used to waiting for buses.
 • I am used to it.
 • She didn't really take to studying English.
 • She didn't really take to it.
 • When will you get around to mowing the grass?
 • When will you get around to it?
Gerundium ve složených podst. jménech

Ve složeninách je zřejmé, že se jedná o podstatné jméno, nikoli průběhový tvar slovesa. Např. u slova "swimming pool" je jasné, že jde o bazén, ve kterém se plave, nikoli bazén, který plave.

Příklady
 • I am giving Sally a driving lesson.
 • They have a swimming pool in their back yard.
 • I bought some new running shoes.
Gerundium po některých dalších výrazech

Gerundium je rovněž nutné použít po can't help, can't stand, to be worth & it's no use.

Příklady
 • She couldn't help falling in love with him.
 • I can't stand being stuck in traffic jams.
 • It's no use trying to escape.
 • It might be worth phoning the station to check the time of the train.