Slovesa, po kterých následuje gerundium

Gerundium je běžné používat po řadě různých sloves. Ta nejdůležitější z nich jsou uvedena níže, přičemž po všech může následovat místo gerundia také podstatné jméno (gerundia mají ve větě vždy stejnou funkci jako podst. jména). Po některých z těchto sloves může rovněž následovat vedlejší věta s "that". Slovesa, jejichž používání vyžaduje podrobnější výklad, je označena modře.

Slovesa, po kterých následuje podst. jméno či gerundium
avoid celebrate consider contemplate defer delay detest
dislike dread enjoy entail escape excuse finish
forgive involve keep loathe mind miss pardon
postpone prevent resent resist risk save stop
Příklady
 • I avoid going to the dentist.
 • I avoid chocolate.
 • I miss taking walks in the morning.
 • I miss England.
 • I have finished working.
 • I have finished the cake.
Slovesa, po nichž může následovat podstatné jméno, gerundium či vedlejší věta s "that"
acknowledge admit anticipate appreciate deny imagine mean
mention propose recall recollect report suggest understand
Příklady
 • I can't imagine living in that big house.
 • I can't imagine a purple unicorn in my yard.
 • I can't imagine that he lied on purpose.
 • I understand French.
 • I understand fishing pretty well.
 • I understand that you would prefer to stay.

Existují i slovesa, po nichž může následovat jak gerundium, tak infinitiv. U některých to neznamená změnu významu, u jiných však ano. Viz slovesa, po kterých může následovat infinitiv i gerundium, aniž by to znamenalo změnu významu a slovesa, u nichž se význam mění podle toho, zda po nich následuje infinitiv, nebo gerundium.