Gerundium a infinitiv se svým významem liší

Po některých slovesech může v angličtině následovat jak gerundium, tak infinitiv, ovšem s významovým rozdílem. Podrobnosti o těchto rozdílech najdete níže.

Slovesa, po nichž může stát gerundium, infinitiv či podstatné jméno
Slovesa, po nichž může následovat gerundium, infinitiv, podstatné jméno či vedlejší věta s "that"