Používání slovesa "come"

Po slovese come následuje gerundium podobně jako po jiných slovesech pohybu a vyjadřuje, že někdo během svého pohybu něco dělá.

Příklady
 • She came running across the field.
 • The horse came racing around the corner.
 • My dog always comes bounding out of the car.
 • When I call you, please come running.

Naproti tomu come + infinitiv značí, že něco se děje či vyvíjí, možná mimo kontrolu podmětu.

Příklady
 • At first I thought he was crazy, but I've come to appreciate his sense of humour.
 • How did you come to be outside the wrong house?
 • The book has come to mean something quite different for me.
 • I have come to see that you were right all along.

Ve spojení come + infinitiv může tento infinitiv rovněž vyjadřovat účel pohybu. Je to podobné jako u jiných sloves vyjadřujících pohyb, po nichž následuje infinitiv.

Příklady
 • I came to see the new exhibition.
 • We came to watch a movie.
 • Will you come to eat dinner?