Používání slovesa "suggest"

Suggest je možné používat třemi různými způsoby, přičemž význam zůstává stejný nebo je velmi podobný. Tuto vazbu může být trochu obtížnější zvládnout, proto je třeba dávat pozor na detaily. Po suggest může následovat gerundium či přídavné jméno přivlastňovací + gerundium, jestliže se gerundium nevztahuje k podmětu věty.

Příklady
 • He suggested going to Glastonbury.
 • He suggested my going to Glastonbury.
 • I suggested visiting your grandmother.
 • I suggested your visiting your grandmother.

Po suggest může následovat také that + podmět + should + sloveso, nicméně v těchto větách lze that i should vynechat, takže podmět pak následuje bezprostředně po suggest.

Příklady
 • He suggests that I should go to New York.
 • He suggests that I go to New York.
 • He suggests I should go to New York.
 • He suggests I go to New York.

Po suggest může stát i podstatné jméno, jestliže je význam jasný z kontextu.

Příklady
 • What kind of ice cream are you having? I suggest chocolate.
 • I suggest Jim for this project.
 • He suggested the Toyota Prius instead of another hybrid car.
 • If you are allergic to hair, I suggest a bird or a fish as a pet.

A nakonec – po suggest může být i tázací výraz + infinitiv.

Příklady
 • He suggested where to go.
 • I suggested what to see.
 • You suggested when to leave.
 • They suggested which coat to buy.