Používání sloves "excuse", "forgive" a "pardon"

Po excuse, forgive & pardon může následovat předmět + gerundium nebo for + předmět + gerundium (obojí je v mluvené angličtině běžné). Po těchto třech slovesech může stát také přídavné jméno přivlastňovací + gerundium, ale to už je formálnější vazba, která se v mluvené angličtině příliš nevyskytuje. Tyto příklady jsou označeny hvězdičkou. Po excuse, forgive & pardon může následovat i podstatné jméno.

Příklady
  • Excuse me interrupting.
  • Excuse me for interrupting.
  • *Excuse my interrupting.
  • Excuse the interruption.
  • I can't forgive him lying to me.
  • I can't forgive him for lying to me.
  • *I can't forgive his lying to me.
  • I can't forgive his lies.