Používání slovesa "dread"

Po dread obvykle následuje gerundium či přivlastňovací příd. jméno + gerundium. Nejčastější výjimkou, kdy se dread pojí s infinitivem, je I dread to think. Po dread může rovněž následovat podstatné jméno.

Příklady
  • I dread diving off the high board.
  • I dread driving at night.
  • I dread your leaving someday.
  • I dread his losing his way home.
  • I dread to think what might happen.
  • I dread to think about him disappearing.
  • I dread conflict.
  • I dread the night.