Gerundium i infinitiv: význam se nemění

Po některých slovesech může následovat gerundium i infinitiv, přičemž význam zůstává stejný nebo se jen nepatrně liší (viz odkazy na používání některých sloves níže).

Slovesa, po nichž může stát gerundium, infinitiv či podstatné jméno
 • allow
 • attempt
 • begin
 • bother
 • cease
 • continue
 • deserve
 • neglect
 • omit
 • permit
 • start
Příklady
 • He began walking towards the museum.
 • He began to walk towards the museum.
 • He began his book.
Slovesa, po nichž může následovat gerundium, infinitiv, podstatné jméno či vedlejší věta uvozená "that"
Příklady
 • I recommend arriving at 8:00.
 • I recommend that you arrive at 8:00.
 • I recommend you to arrive at 8:00.
 • I recommend this book.