Používání slovesa "appreciate"

Po slovese appreciate následuje samotné gerundium v případech, kdy tento tvar odkazuje k podmětu věty. V jiných případech za ním stojí spojení "přivlastňovací přídavné jméno + gerundium". Po slovese appreciate může následovat také podstatné jméno.

Příklady
  • I appreciate having time off work.
  • I appreciate your giving me time off work.
  • I appreciate time off work.
  • We appreciate eating chocolate cake.
  • We appreciate his eating our chocolate cake.
  • We appreciate chocolate cake.