Přítomný průběhový čas

Tvoření přítomného průběhového času

Tvar se u všech sloves skládá ze dvou částí: přítomného tvaru pomocného slovesa "to be" + přítomného příčestí hlavního slovesa.

(Přítomné příčestí = kořen slovesa + ing, např. talking, playing, moving, smiling)

Kladný tvar
Podmět + to be + kořen + ing
She is talking.
Záporný tvar
Podmět + to be + not + kořen + ing
She is not (isn't) talking
Otázky
to be + podmět + kořen + ing
Is she talking?

Přítomný průběhový čas slovesa "To GO"

Kladný tvar Záporný tvar Otázka
I am going I am not going Am I going?
You are going You aren't going. Are you going?
He, she, it is going He, she, it isn't going Is he, she, it going?
We are going We aren't going Are we going?
You are going You aren't going Are you going?
They are going They aren't going Are they going?

Poznámka: alternativní zkrácené tvary používané v záporu: I'm not going, you're not going, he's not going atd.

Použití přítomného průběhového času

Jako u ostatních anglických časů je i zde postoj mluvčího stejně důležitý jako čas, kdy se daný děj či událost odehrává. Přítomným průběhovým časem vyjadřujeme, že je něco neukončené či neúplné.

Přítomný průběhový čas se používá:
 • k popisu děje, který se odehrává právě teď: You are using the Internet. You are studying English grammar.
 • k popisu děje, který probíhá v současné době, a k vyjádření aktuálních trendů: Are you still working for the same company? More and more people are becoming vegetarian.
 • k popisu děje či události v budoucnu, která je již naplánovaná a připravená: We're going on holiday tomorrow. I'm meeting my boyfriend tonight. Are they visiting you next winter?
 • pro popis dočasné události nebo situace: He usually plays the drums, but he's playing bass guitar tonight. The weather forecast was good, but it's raining at the moment.
 • s výrazy "always, forever, constantly", chceme-li zdůraznit, že se věc už nějakou dobu opakuje: Harry and Sally are always arguing! You're constantly complaining about your mother-in-law!
POZOR! Některá slovesa průběhové tvary netvoří.

Slovesa, která zpravidla netvoří průběhové tvary

Níže uvedená slovesa se obvykle používají v prostém tvaru, protože vyjadřují stavy spíše než děje nebo procesy.

Slovesa smyslového vnímání
 • to feel*
 • to hear
 • to see*
 • to smell
 • to taste
Slovesa vyjadřující názor
 • to assume
 • to believe
 • to consider
 • to doubt
 • to feel (= myslet si)
 • to find (= shledávat nějakým)
 • to suppose
 • to think*
Slovesa vyjadřující mentální stav
 • to forget
 • to imagine
 • to know
 • to mean
 • to notice
 • to recognise
 • to remember
 • to understand
Slovesa vyjadřující emoce a touhy
 • to envy
 • to fear
 • to dislike
 • to hate
 • to hope
 • to like
 • to love
 • to mind
 • to prefer
 • to regret
 • to want
 • to wish
Slovesa vyjadřující míru
 • to contain
 • to cost
 • to hold
 • to measure
 • to weigh
A další slovesa
 • to look (=podobat se)
 • to seem
 • to be (ve většině případů)
 • to have (ve významu "vlastnit")*
Výjimky

Slovesa smyslového vnímání (see, hear, feel, taste, smell) se často používají ve spojení s can: I can see... U těchto sloves jsou možné i tvary průběhové, nicméně v jiném významu.

 • This coat feels nice and warm (vnímání vlastností kabátu).
 • John's feeling much better now (jeho zdraví se zlepšuje).
 • She has three dogs and a cat (přivlastnění).
 • She's having supper (právě jí večeři).
 • I can see Anthony in the garden (přivlastnění).
 • I'm seeing Anthony later (máme v plánu se sejít).