Budoucí průběhový čas

Tvoření budoucího průběhového času

Tento gramatický čas se skládá ze dvou částí:
prostého budoucího tvaru slovesa "to be" + přítomného příčestí (slovesný kořen + ing)

Podmět prostý budoucí tvar slovesa "to be" přítomné příčestí
You will be watching
I will be staying
Budoucí průběhový čas slovesa "TO STAY"
Kladný tvar Záporný tvar Kladná otázka Záporná otázka
I will be staying. I won't be staying. Will I be staying? Won't I be staying?
You will be staying. You won't be staying. Will you be staying? Won't you be staying?
He will be staying. He won't be staying. Will he be staying? Won't he be staying?
She will be staying. She won't be staying. Will she be staying? Won't she be staying?
It will be staying. It won't be staying. Will it be staying? Won't it be staying?
We will be staying. We won't be staying. Will we be staying? Won't we be staying?
They will be staying. They won't be staying. Will they be staying? Won't they be staying?

Použití

Jak napovídá už název, budoucí průběhový čas se vztahuje k neukončenému ději či události, které budou v budoucnu probíhat. Používá se k několika různým účelům.

Můžeme se pomocí něj v duchu přenést do budoucnosti a představit si, co se bude v určitou dobu dít.

Příklady
 • This time next week I will be sun-bathing in Bali.
 • By Christmas I will be skiing like a pro.
 • Just think, next Monday you will be working in your new job.

Zároveň můžeme pomocí tohoto času zkoušet odhadnout vývoj či průběh budoucích událostí.

Příklady
 • He'll be coming to the meeting, I expect.
 • I guess you'll be feeling thirsty after working in the sun.
 • You'll be missing the sunshine once you're back in England.

Tázací forma je zdvořilým dotazem na informaci týkající se budoucnosti.

Examples
 • Will you be bringing your friend to the pub tonight?
 • Will Jim be coming with us?
 • Will she be going to the party tonight?
 • Will I be sleeping in this room?

Tento čas lze rovněž použít o událostech, které budou v budoucnu nějakou dobu probíhat.

Příklady
 • I'll be seeing Jim at the conference next week.
 • When he is in Australia he will be staying with friends.
 • I'll be eating with Jane this evening so I can tell her.

Spolu se slovem still odkazuje budoucí průběhový čas k událostem, které se již dějí a u kterých očekáváme, že budou ještě nějakou dobu v budoucnu pokračovat.

Příklady
 • In an hour I'll still be ironing my clothes.
 • Tomorrow he'll still be suffering from his cold.
 • Next year will she still be wearing a size six?
 • Won't stock prices still be falling in the morning?
 • Unfortunately, sea levels will still be rising in 20 years.