Předpřítomný průběhový čas

Předpřítomný průběhový čas se vztahuje k blíže neurčenému času mezi minulostí a přítomností. Mluvčí má na mysli něco, co v tomto období začalo, ale možná ještě neskončilo. Zajímá jej nejen proces, ale i výsledek, a tento proces možná stále ještě pokračuje nebo zrovna skončil.

Děje, které začaly v minulosti a pokračují v přítomnosti

She has been waiting for you all day (= a čeká i teď).
I've been working on this report since eight o'clock this morning (= a ještě ji nemám hotovou).
They have been travelling since last October (= a ještě nejsou doma).

Děje, které právě skončily, nás ale zajímá jejich výsledek

She has been cooking since last night (= a všechno to jídlo na stole vypadá lákavě).
It's been raining (= a ulice jsou dosud mokré).
Someone's been eating my chips (= polovina už je pryč).

Tvoření předpřítomného průběhového času

Tento čas se skládá ze dvou částí: předpřítomného tvaru slovesa to be (have/has been) a přítomného příčestí hlavního slovesa (kořen+ing)

Podmět has/have been slovesný kořen+ing
She has been swimming

Kladný tvar: She has been / She's been running.
Záporný tvar: She hasn't been running.
Kladná otázka: Has she been running?
Záporná otázka: Hasn't she been running?

Příklady: předpřítomný průběhový čas slovesa "TO LIVE"
Kladný tvar Záporný tvar Otázka
I have been living I haven't been living Have I been living?
You have been living You haven't been living Have you been living?
He, she, it has been living He hasn't been living Has she been living?
We have been living We haven't been living Have we been living?
You have been living You haven't been living Have you been living?
They have been living They haven't been living Have they been living?

Slovesa bez průběhových tvarů

U sloves, která běžně průběhové tvary netvoří (např.: know, hate, hear, understand, want), se používají tvary prosté.

I've wanted to visit China for years.
She's known Robert since she was a child.
I've hated that music since I first heard it.
I've heard a lot about you recently.
We've understood everything.