Kondicionál 2. typu

Způsob tvoření

Sloveso ve vedlejší větě s "if" má tvar minulého prostého času, zatímco sloveso hlavní věty je v přítomném kondicionálu, případně průběhovém přítomném kondicionálu.

Vedlejší věta s "if" (podmínka) Hlavní věta (výsledek)
If + minulý prostý čas přítomný prostý či průběhový kondicionál
Kdyby se stalo toto, stalo by se tamto.

Stejně jako u ostatních typů kondicionálů ani zde není pořadí jednotlivých vět v souvětí závazné. Při změně tohoto pořadí může být nutné přeuspořádat zájmena a upravit interpunkci, význam samotný se však nijak nemění.

Příklady
 • If it rained, you would get wet.
 • You would get wet if it rained.
 • If you went to bed earlier you wouldn't be so tired.
 • You wouldn't be so tired if you went to bed earlier.
 • If she fell, she would hurt herself.
 • She would hurt herself if she fell.

Použití

Kondicionál 2. typu se vztahuje k nepravděpodobné či hypotetické situaci a jejím pravděpodobnému výsledku. Věta, která jej obsahuje, nevychází z aktuální situace a vztahuje se k časovému obdobíteď či kdykoli, přičemž situace samotná je hypotetická.

Příklady
 • If the weather wasn't so bad, we would go to the park. (Ale počasí je špatné, takže jít nemůžeme.)
 • If I was the Queen of England, I would give everyone a chicken. (Ale já nejsem anglická královna.)
 • If you really loved me, you would buy me a diamond ring.
 • If I knew where she lived, I would go and see her.

Místo "if I was" je správné (a velmi časté) říci "if I were".

Příklady
 • If I were taller, I would buy this dress.
 • If I were 20, I would travel the world.
 • If I were you, I would give up smoking.
 • If I were a plant, I would love the rain.

U tohoto typu je také místo "would" možné používat způsobová slovesa, pokud potřebujeme vyjádřit míru jistoty, povolení něco dělat či doporučení ohledně výsledku.

Příklady
 • We might buy a larger house if we had more money
 • He could go to the concert if you gave him your ticket.
 • If he called me, I couldn't hear.

Přítomný kondicionál

Přítomný kondicionál se u všech sloves skládá ze dvou částí:
would + infinitiv hlavního významového slovesa bez "to"

Podmět + would + infinitiv
He would go
They would stay
Přítomný kondicionál slovesa TO GO
Kladný tvar Záporný tvar Kladná otázka Záporná otázka
I would go I wouldn't go Would I go? Wouldn't I go?
You would go You wouldn't go Would you go? Wouldn't you go?
He would go He wouldn't go Would he go? Wouldn't he go?
She would go She wouldn't go Would she go? Wouldn't she go?
We would go We wouldn't go Would we go? Wouldn't we go?
They would go They wouldn't go Would they go? Wouldn't they go?