Průběhový přítomný kondicionál

Způsob tvoření

U kondicionálu druhého typu je možné použít průběhový tvar přítomného kondicionálu.

Vedl. věta s "if" (podmínka) Hlavní věta (výsledek)
If + minulý prostý čas přítomný průběhový kondicionál
Kdyby se stalo toto, pak by se dělo tamto.

Použití

Tato forma je u kondicionálu 2. typu běžná. Vyjadřuje nedokončený či pokračující děj či situaci, které jsou pravděpodobným výsledkem nereálné podmínky.

Příklady
  • I would be working in Italy if I spoke Italian. (But I don't speak Italian, so I am not working in Italy)
  • She wouldn't be living with Jack if she lived with her parents. (But she is living with Jack and not with her parents).
  • You wouldn't be smiling if you knew the truth. (But you are smiling because you don't know the truth.)

Přítomný průběhový kondicionál

Tvar přítomného průběhového kondicionálu má u všech sloves tři části:
would + be + přítomné příčestí
Přítomné příčestí se skládá z kořene významového slovesa a přípony -ing.

Podmět + would + be + přítomné příčestí
He would be staying
They would be going
Přítomný průběhový kondicionál slovesa "TO LIVE"
Kladný tvar Záporný tvar Kladná otázka Záporná otázka
I would be living I wouldn't be living Would I be living? Wouldn't I be living?
You would be living You wouldn't be living Would you be living? Wouldn't you be living?
He would be living He wouldn't be living Would he be living? Wouldn't he be living?
She would be living She wouldn't be living Would she be living? Wouldn't she be living?
We would be living We wouldn't be living Would we be living? Wouldn't we be living?
They would be living They wouldn't be living Would they be living? Wouldn't they be living?