Předpřítomný prostý čas

Definice předpřítomného prostého času

Předpřítomný čas se používá k vyjádření vztahu mezi minulostí a přítomností. Děj již proběhl, jeho čas však není blíže specifikován a často nás spíše než děj samotný zajímá jeho výsledek.

POZOR! Ve vašem rodném jazyce možná existuje podobný slovesný čas, od toho anglického se však pravděpodobně liší svým významem.
Předpřítomný čas popisuje:
 • Děje či situace, jež začaly v minulosti a pokračují v přítomnosti. I have lived in Bristol since 1984 (= a žiji tam stále).
 • Děj probíhající v časovém úseku, který dosud neskončil. She has been to the cinema twice this week (= a týden ještě není u konce).
 • Opakovaný děj v blíže neurčeném čase mezi minulostí a přítomností. We have visited Portugal several times.
 • Děj, který zcela nedávno skončil, což vyjadřuje příslovce 'just'. I have just finished my work.
 • Děj, u kterého časový údaj není důležitý. He has read 'War and Peace' (= důležitý je výsledek – knihu má přečtenou).

Poznámka: Chceme-li upřesnit či se zeptat, kdy, kde, kdo apod., používáme minulý prostý čas. Viz volba mezi předpřítomným a minulým prostým časem.

Děj, který začal v minulosti a pokračuje doposud
 • They haven't lived here for years.
 • She has worked in the bank for five years.
 • We have had the same car for ten years.
 • Have you played the piano since you were a child?
Jestliže zmiňované časové období dosud neskončilo
 • I have worked hard this week.
 • It has rained a lot this year.
 • We haven't seen her today.
Děje v blíže neurčeném časovém období mezi minulostí a přítomností
 • They have seen that film six times
 • It has happened several times already.
 • She has visited them frequently.
 • We have eaten at that restaurant many times.
Právě ukončené děje (+just)
 • Have you just finished work?
 • I have just eaten.
 • We have just seen her.
 • Has he just left?
Když není přesný čas děje důležitý nebo není znám
 • Someone has eaten my soup!
 • Have you seen 'Gone with the Wind'?
 • She's studied Japanese, Russian, and English.

Více se dočtete v části používání předpřítomného času ve spojení se slovy "ever", "never", "already" a "yet" a v části používání předpřítomného času ve spojení se slovy "for" a "since".

Tvoření předpřítomného času

Předpřítomný čas všech sloves se skládá ze dvou částí: přítomného času pomocného slovesa to have a minulého příčestí hlavního slovesa. Minulé příčestí pravidelného slovesa se skládá z kořene slovesa + ed, např. played, arrived, looked. Nepravidelná slovesa najdete v Tabulce nepravidelných sloves v části nazvané 'Slovesa'.

Kladný tvar
Podmět to have minulé příčestí
She has visited.
Záporný tvar
Podmět to have + not minulé příčestí
She has not (hasn't) visited.
Kladná otázka
to have podmět minulé příčestí
Has she visited?
Záporná otázka
to have + not podmět minulé příčestí
Hasn't she visited?
Předpřítomný čas slovesa "to WALK"
Kladný tvar Záporný tvar Otázka
I have walked I haven't walked Have I walked?
You have walked You haven't walked. Have you walked?
He, she, it has walked He, she, hasn't walked Has he, she, it walked?
We have walked We haven't walked Have we walked?
You have walked You haven't walked Have you walked?
They have walked They haven't walked Have they walked?