Předpřítomný, nebo minulý prostý čas?

Předpřítomný čas je nutné použít vždy, když čas děje není důležitý či není blíže specifikován.
Naproti tomu minulý prostý čas je třeba použít v situacích, kdy jsou dány / vyžadovány údaje o čase či místě děje.

Srovnání :
Předpřítomný čas Minulý prostý čas
I have lived in Lyon. I lived in Lyon in 1989.
They have eaten Thai food. They ate Thai food last night.
Have you seen 'Othello'? Where did you see 'Othello'?
We have been to Ireland. When did you go to Ireland?

Mezi oběma časy existuje také rozdíl v postoji – ten je často důležitým faktorem určujícím, který z obou časů mluvčí použije.

  • "What did you do at school today?" Zde je použit minulý prostý čas, protože otázka se týká aktivit ve škole a školní den je už vnímán jako skončený.
  • "What have you done at school today?" Předpřítomný čas naopak znamená, že mě zajímají výsledky (ukaž mi, co jste dělali). Doba, kdy někdo položí tuto otázku, je považována za pokračování školního dne (ten tedy v jeho vnímání dosud neskončil).