Předpřítomný čas + FOR & SINCE

Prostřednictvím předpřítomného času můžeme specifikovat časové období předcházející přítomnosti a vyjádřit jak dlouho něco trvá pomocí
for + časové období, nebo od kterého okamžiku něco trvá pomocí since + určitý okamžik v čase. FOR a SINCE můžeme použít také ve spojení
s časem předminulým. SINCE lze použít pouze s předpřítomným či předminulým časem, FOR se může objevit i ve spojení s časem minulým.

For + časový úsek, období

for six years, for a week, for a month, for hours, for two hours

I have worked here for five years.

Since + určitý okamžik v čase

since this morning, since last week, since yesterday
since I was a child, since Wednesday, since 2 o'clock

I have worked here since 1990.

Předpřítomný čas ve spojení s "FOR"

She has lived here for twenty years.
We have taught at this school for a long time.
Alice has been married forthree months.
They have been at the hotel for a week.

Předpřítomný čas ve spojení se "SINCE"

She has lived here since 1980.
We have taught at this school since 1965.
Alice has been married since March 2nd.
They have been at the hotel since last Tuesday.