Předpřítomný čas + ever, never, already, yet

Ever

Příslovce ever a never vyjadřují blíže neurčený čas před přítomností (Have you ever visited Berlin?). Ever a never stojí ve větě vždy před hlavním slovesem (minulým příčestím). "Ever" se používá:

V otázkách
Příklady

Have you ever been to England?
Has she ever met the Prime Minister?

V záporných otázkách
Příklady

Haven't they ever been to Europe?
Haven't you ever eaten Chinese food?

V záporných větách se používá vazba "nothing+ever" či "nobody+ever"
Příklady

Nobody has ever said that to me before.
Nothing like this has ever happened to us.

S výrazem "the first time"
Příklady

It's the first time that I've ever eaten snails.
This is the first time I've ever been to England.

Never

Znamená zatím nikdy (až dosud) a má stejný význam jako not ..... ever: (I have never visited Berlin).

POZOR! Slova never a not se nepoužívají dohromady.

I haven't never been to Italy.
I have never been to Italy.

Already

"Already" odkazuje k události, která se již stala, a to v blíže neurčené minulosti. Naznačuje, že její opakování není třeba.

Příklady

I've already drunk three coffees this morning (= a ty mi teď nabízíš další!)
Don't write to John, I've already done it.

 

Používá se rovněž v otázkách:

Have you already written to John?
Has she finished her homework already?

 

"Already" může stát před hlavním slovesem (ve tvaru minulého příčestí) nebo na konci věty:

I have already been to Tokyo.
I have been to Tokyo already.

 

Yet

"Yet" se používá v záporných větách a otázkách, kde znamená dosud (ne), ještě (ne). Zpravidla stojí na konci věty.

Příklady

Have you met Judy yet?
I haven't visited the Tate Gallery yet
Has he arrived yet?
They haven't eaten yet