Budoucnost

Způsobů, jak vyjádřit budoucí děj, existuje v angličtině mnoho. Je důležité mít na paměti, že každým z nich vyjadřujeme více než jen prostý časový údaj, kdy proběhne určitá událost či děj. Všechny "budoucí" časy se samozřejmě vztahují k okamžiku, který dosud nenastal, zároveň však mohou vyjadřovat i náš postoj k budoucí události.

Zde jsou příklady tvarů pro vyjádření budoucnosti a jejich funkce:

 • Prostá předpověď: There will be snow in many areas tomorrow.
 • Naplánovaná (a dohodnutá) budoucnost: I'm meeting Jim at the airport.
 • Plány a záměry: We're going to spend the summer abroad.
 • Událost dle jízdního řádu či rozvrhu: The plane takes off at 3 a.m.
 • Předpověď založená na současných faktech: I think it's going to rain!
 • Ochota: We'll give you a lift to the cinema.
 • Děj, který bude v určité době probíhat: This time next week I'll be sun-bathing.
 • Děj či událost, která je v souladu s obvyklým průběhem věcí: You'll be seeing John in the office tomorrow, won't you?
 • Závazek: You are to travel directly to London.
 • Děj či událost, které se stanou co nevidět: The train is about to leave.
 • Děj, který bude v určitém okamžiku v budoucnosti dokončen: A month from now he will have finished all his exams.

Jak se jednotlivé gramatické formy pro vyjádření budoucnosti tvoří a co znamenají, najdete v následujících kapitolkách.

V angličtině existují tyto čtyři základní budoucí časy:

Kromě toho lze budoucnost vyjádřit i jinými způsoby: