Závazek v budoucnosti

Způsob tvoření

V psaném jazyce lze pro závazky v budoucnosti využít formální vazbu skládající se ze dvou částí:
sloveso "to be" v přítomném čase + infinitiv hlavního slovesa

Budoucí závazek slovesa "To travel"
Kladný tvar Záporný tvar Kladná otázka Záporná otázka
I am to travel. I am not to travel. Am I to travel? Am I not to travel?
You are to travel. You are not to travel. Are you to travel? Aren't you to travel?
He is to travel. He is not to travel. Is he to travel? Isn't he to travel?
It is to travel. It is not to travel. Is it to travel? Isn't it to travel?
We are to travel. We are not to travel. Are we to travel? Aren't we to travel?
They are to travel. They are not to travel. Are they to travel? Aren't they to travel?

Použití

Tato vazba se používá především v psaném jazyce. Vztahuje se k závazku či požadavku do budoucna (později máme něco udělat). Významově má blízko k must, je tu ovšem určitý významový rozdíl: vazba říká, že pro nás něco bylo zařízeno či zorganizováno. V mluveném jazyce se běžně nepoužívá.

Příklady
  • You are to leave this room at once, and you are to travel by train to London.
  • In London you are to pick up your ticket from Mr Smith, and you are to fly to your destination alone.
  • When you arrive, you are to meet our agent, Mr X, who will give you further information.
  • You are to destroy this message now.