Předbudoucí průběhový čas

Tvoření předbudoucího průběhového času

Tento gramatický čas se skládá ze dvou částí:
předbudoucího prostého tvaru slovesa "to be" (will have been) + přítomného příčestí významového slovesa (slovesný kořen + ing)

Podmět + will have been + přítomné příčestí
He will have been playing.
I will have been playing.
Předbudoucí průběhový čas slovesa "TO LIVE"
Kladný tvar Záporný tvar Kladná otázka Záporná otázka
I will have been living I won't have been living Will I have been living? Won't I have been living?
You will have been living You won't have been living Will you have been living? Won't you have been living?
He will have been living He won't have been living Will he have been living? Won't he have been living?
We will have been living We won't have been living Will we have been living? Won't we have been living?
They will have been living They won't have been living Will they have been living? Won't they have been living?

Používání

Podobně jako u prostého předbudoucího času i zde se v duchu přenášíme do budoucnosti a mluvíme o něčem, co zatím není dokončené, ale někdy v budoucnu bude. I tento čas zpravidla doprovází konkrétní časové určení.

Příklady
  • I will have been waiting here for three hours by six o'clock.
  • By 2001 I will have been living in London for sixteen years.
  • When I finish this course, I will have been learning English for twenty years.
  • Next year I will have been working here for four years.
  • When I come at 6:00, will you have been practicing long?