Bezprostřední budoucnost

Způsob tvoření

Pro bezprostředně blízkou budoucnost používáme zpravidla následující vazbu skládající se ze tří částí:
sloveso "to be" (v přítomném čase) + about + infinitiv hlavního slovesa

Podmět + to be + about (just about) + infinitiv
I am about to be sick.
They are about to arrive.
It is just about to explode.
Bezprostřední budoucnost slovesa TO LEAVE
Kladný tvar Záporný tvar Kladná otázka Záporná otázka
I am about to leave. I am not about to leave. Am I about to leave? Am I not about to leave?
You are about to leave. You are not about to leave. Are you about to leave? Aren't you about to leave?
He is about to leave. He is not about to leave. Is he about to leave? Isn't he about to leave?
We are about to leave. We aren't about to leave. Are we about to leave? Aren't we about to leave?
They are about to leave. They aren't about to leave. Are they about to leave? Aren't they about to leave?

Použití

Tato vazba se vztahuje k budoucnosti, jež následuje bezprostředně po okamžiku promluvy. Zdůrazňuje, že určitá událost či děj proběhne velmi brzy. Před slovo about se často přidává ještě slůvko just, které ještě více zdůrazňuje bezprostřednost děje.

Příklady
  • She is about to cry.
  • You are about to see something very unusual.
  • I am about to go to a meeting.
  • We are just about to go inside.
  • Sally is just about to jump off that diving board.

Tuto vazbu je rovněž možné použít s minulým prostým časem slovesa to be (místo času přítomného) – pak vyjadřuje, že k něčemu mělo bezprostředně dojít, ale nestalo se tak. V tom případě po této vazbě obvykle následuje vedlejší věta uvozená spojkou when.

Příklady
  • She was about to leave when Jim arrived.
  • When it started to rain, I was about to go out for a walk.
  • I was just about to call her when she walked in.
  • The car was just about to flip over when he regained control.