Budoucnost vyjádřená pomocí "going"

Způsob tvoření

Používáme-li pro budoucnost slovo going, skládá se daná vazba ze tří částí:
sloveso to be + going + infinitiv hlavního slovesa

Podmět + to be (časuje se) + going + infinitiv
She is going to leave.
I am going to stay.
Kladný tvar
He is going to jog.
Záporný tvar
He is not going to jog.
Kladná otázka
Is he going to jog?
Záporná otázka
Isn't he going to jog?

Použití

Pro going, jež se vztahuje k budoucím událostem, je typická silná vazba na přítomnost. Čas není důležitý (víme pouze, že teprve nastane) – podstatné je spíše to, že děj závisí na něčem, co je nám v současné době známé. Going se používá hlavně k vyjádření určitého plánu či záměru a dále při předvídání budoucnosti, které se opírá o současná fakta. V hovorové (zejm. americké) angličtině se často zkracuje na gonna, tento zkrácený tvar však nepoužíváme v psaném jazyce.

Používání "going" k vyjádření plánu či záměru
Příklady
  • Is Freddy going to buy a new car soon?
  • Are John and Pam going to visit Milan when they are in Italy?
  • I think Nigel and Mary are going to have a party next week.
  • We are going to have dinner together tomorrow.
  • Aren't you going to stay at the library until your report is finished?
Používání "going" při předvídání budoucnosti
Examples
  • He's going to be a brilliant politician.
  • I'm going to have a hard time falling asleep.
  • You're going to be sorry you said that.
  • Is it going to rain this afternoon?
  • Aren't they going to come to the party?