Budoucí prostý čas

Používání budoucího prostého času

Budoucí čas odkazuje k době, která teprve nastane, a používá se pro fakta a vyjádření míry jistoty. V tomto případě nejde o "postoj".

Budoucí prostý čas se používá:

 • K předpovědi budoucí události:
  It will rain tomorrow.
 • Se zájmeny "já" a "my" k vyjádření spontánního rozhodnutí:
  I'll pay for the tickets by credit card.
 • K vyjádření ochoty:
  I'll do the washing-up.
  He'll carry your bag for you.
 • Záporný tvar naopak vyjadřuje něčí neochotu:
  The baby won't eat his soup.
  I won't leave until I've seen the manager!
 • Se zájmenem "já" a tázacím "shall" vyjadřuje nabídku:
  Shall I open the window?
 • Se zájmenem "my" a tázacím "shall" vyjadřuje návrh:
  Shall we go to the cinema tonight?
 • Se zájmenem "já" a tázacím "shall" se používá, žádáme-li o radu či instrukce:
  What shall I tell the boss about this money?
 • Se zájmenem "ty/vy" pro vyjádření povelů či příkazů:
  You will do exactly as I say.
 • Se zájmenem "ty/vy" v otázce vyjadřuje pozvání:
  Will you come to the dance with me?
  Will you marry me?

Poznámka: Současná angličtina dává často přednost will před shall. "Shall" se používá hlavně se zájmenem I a we, chceme-li někomu něco navrhnout či nabídnout, případně požádat o radu (viz příklady výše). V jiných osobách (you, he, she, they) se "shall" používá pouze v básnickém či literárním kontextu, např. "With rings on her fingers and bells on her toes, She shall have music wherever she goes."

Tvoření budoucího prostého času

Tento budoucí čas se skládá ze dvou částí: will / shall + infinitiv bez to

Podmět will infinitiv bez to
Kladný tvar
I will go
I shall go
Záporný tvar
They will not see
They won't see
Kladná otázka
Will she ask?
Záporná otázka
Won't they try?
Zkrácené tvary

I will = I'll
We will = we'll
You will = you'll
He will = he'll
She will = she'll
They will = they'll
Will not = won't

Tvar "it will" se obvykle nezkracuje.

Budoucí prostý čas slovesa "TO SEE"

Kladný tvar Záporný tvar Kladná otázka Záporná otázka
I will see I won't see Will I see? Won't I see?
*I shall see   *Shall I see?  
You will see You won't see Will you see? Won't you see?
He will see He won't see Will he see? Won't he see?
We will see We won't see Will we see? Won't we see?
*We shall see   *Shall we see?  
They will see They won't see Will they see? Won't they see?

*Shall je už zastaralé, nicméně v kladných větách a otázkách se spolu se zájmeny I a we dosud v některých situacích běžně používá (viz výše).